Certificaatbeleid

De Certificate Policy (CP) beschrijft de procedures die VECOZO volgt:

  • bij het uitgeven en beheren van certificaten in de zorgwereld,
  • en het onderhouden van een op zulke certificaten gebaseerde beveiligde infrastructuur,
  • tot en met de acceptatie van certificaten door gebruikers.

Nieuwe aansluitovereenkomst

VECOZO nodigt naar verwachting vanaf medio september 2018 gefaseerd zorgaanbieders uit voor vernieuwing van hun aansluitovereenkomst. Na ondertekening van deze overeenkomst, is de vernieuwde VECOZO Certificate Policy van toepassing, versie 3.3.

Bekijk de VECOZO Certificate Policy versie 3.3

Voornaamste aanpassing is de nieuwe rol van Hoofdcontactpersoon. Deze wordt voor VECOZO het eerste aanspreekpunt van de organisatie. De rollen Tekenbevoegde, Contactpersoon en Gebruiker blijven bestaan.

Lees meer over de nieuwe aansluitovereenkomst en de rollen.