Nieuwe aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders

De planning is dat vanaf september 2018 alle zorgaanbieders gefaseerd een nieuwe aansluitovereenkomst ontvangen. Eén van de aanleidingen voor een nieuwe aansluitovereenkomst is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die is van toepassing met ingang van 25 mei 2018 en komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze AVG worden o.a. de privacyrechten van personen versterkt en uitgebreid, maar zijn ook nieuwe verplichtingen bij verwerking van persoonsgegevens ontstaan. 

Hieronder staan verwijzingen naar de meest gestelde vragen omtrent de nieuwe aansluitovereenkomst. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Staat uw vraag er (nog) niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Support via support@vecozo.nl

Laatste update: 18 mei 2018

Algemeen

Over verantwoordelijkheden

Over de aansluitovereenkomst

Over het ondertekeningproces