Nieuwe aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders

De planning is dat vanaf september 2018 alle zorgaanbieders gefaseerd een nieuwe aansluitovereenkomst ontvangen. Eén van de aanleidingen voor een nieuwe aansluitovereenkomst is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die treedt per 25 mei 2018 in werking. In deze AVG worden o.a. de privacyrechten van personen versterkt en uitgebreid, maar zijn ook nieuwe verplichtingen bij verwerking van persoonsgegevens ontstaan. De nieuwe aansluitovereenkomst voldoet aan deze nieuwe wet- en regelgeving. 

Hieronder staan de meest gestelde vragen omtrent de nieuwe aansluitovereenkomst. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Staat uw vraag er (nog) niet bij? Neem dan contact op met onze afdeling Support via support@vecozo.nl. Laatste update: 15 maart 2018

Waarom is het nodig een nieuwe aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders af te sluiten?

VECOZO is de laatste jaren erg gegroeid en er zijn veel nieuwe diensten bijgekomen, waardoor de oude aansluitovereenkomst niet meer actueel is. Daarnaast wijzigt de wet- en regelgeving. Een grondige update is nodig om de aansluitovereenkomst te laten voldoen aan de nieuwe omstandigheden.

Wat moet ik zelf vanuit AVG wet- en regelgeving regelen om AVG-proof te zijn?

Voor het juiste antwoord verwijzen wij u naar de site van de Autoriteit Persoonsgevens www.autoriteitspersoonsgegevens.nl. Daar wordt alles goed uitgelegd.

Wat moet VECOZO vanuit AVG regelen om AVG-proof te zijn?

VECOZO moet, net zoals alle verwerkers van persoonsgegevens, voldoen aan de AVG wet- en regelgeving. Dat betekent dat we duidelijk in kaart moeten hebben met welke partijen we zaken doen (identificatie), welke gegevens tussen die partijen en VECOZO uitgewisseld worden, en hoe we ervoor zorgen dat dit veilig gebeurt volgens AVG-richtlijnen. De afspraken hierover zijn o.a. vastgelegd in de aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders.  

Kom ik in de problemen als de aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders niet voor 25 mei 2018 – de datum van handhaving van de AVG – getekend is? 

Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u alle inspanningen geleverd heeft om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Hiervoor ontsluiten wij tijdig alle informatie via onze website opdat u maatregelen kunt treffen ten aanzien van het gebruik van VECOZO-diensten. Uiteraard blijft u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan relevante wet- en regelgeving. 

Waar kan ik terecht voor algemene informatie over AVG?

Er staat uitgebreide informatie over de AVG op de site van de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens. Zij hebben ook een mooie infographic die in een notendop duidelijk maakt waar de AVG om draait. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat is de relatie tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten e.a. en VECOZO?

Onze opdrachtgevers (o.a. zorgverzekeraars en gemeenten) hebben vanuit wet- en regelgeving enkele taken toebedeeld gekregen, zoals verwerking van declaraties of het beschikbaar stellen van verzekerdengegevens. Deze worden aan u of door u ingeschakelde partners (o.a. softwarebedrijven of administratiekantoren) beschikbaar gesteld. Daarmee is VECOZO verwerker van gegevens voor haar opdrachtgevers, maar een derde partij vanuit het perspectief van de zorgaanbieders en hun partners (ook al wisselt u op uw beurt weer gegevens uit via VECOZO met de zorgverzekeraars). U ontvangt van ons dan ook een aansluitovereenkomst en geen verwerkersovereenkomst.

DE OVEREENKOMST

Welke onderwerpen komen aan de orde in de overeenkomst?

Iedere zorgaanbieder ontvangt dezelfde aansluitovereenkomst. Hierin staan bepalingen over de duur van de aansluitovereenkomst, uitbesteding aan software- en/of administratieve partijen, support en storingen, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid etc. In de bijlagen staan de contactgegevens, de contactpersoon, de Diensten en de Bijzondere voorwaarden per dienst die u van VECOZO afneemt.

Wanneer kan ik de aansluitovereenkomst zorgaanbieders verwachten?

De aansluitovereenkomst wordt binnenkort ter inzage gedeeld via onze website. De planning is dat tussen 1 september 2018 en 1 september 2019 u van ons een email kunt verwachten waarin u wordt uitgenodigd om digitaal de overeenkomst te ondertekenen.