Formulieren

Op deze pagina vindt u aanvraag- en wijzigingsformulieren voor de diverse diensten en wijzigingsmogelijkheden van VECOZO.

Let op! Zorgaanbieders en softwareleveranciers die nog niet zijn aangesloten bij VECOZO (nog geen overeenkomst van VECOZO hebben ontvangen en deze ondertekend hebben geretourneerd) moeten zich eerst online aanmelden.

Aanvragen, wijzigen of intrekken certificaat via Gebruikersbeheer

Bent u ingelogd als contactpersoon bij VECOZO, dan kunt u via Gebruikersbeheer uw aanvragen en wijzigingen online regelen. De aanmaak van een nieuwe gebruiker wordt door VECOZO gecontroleerd; bij goedkeuring ontvangt u het gebruikersnummer en de pincode waarmee de gebruiker zijn of haar certificaat kan installeren.

Het wijzigen van autorisaties bij bestaande gebruikers en het verwijderen van gebruikers vindt plaats zonder tussenkomst van een VECOZO-medewerker. De door de contactpersoon doorgevoerde wijziging is binnen 30 minuten zichtbaar voor de gebruiker.
 


Aanvragen, wijzigen of intrekken certificaat via een formulier

Bent u niet de contactpersoon en/of bent u niet in het bezit van een actief VECOZO-certificaat? Dan kunt u één van de onderstaande formulieren (online) invullen en uitprinten. Het formulier dient altijd ondertekend te worden door de contactpersoon of tekenbevoegde van uw praktijk of instelling, en dient te worden ingestuurd inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Er zijn twee soorten certificaten. Een persoonlijk certificaat is bedoeld om in te loggen op de VECOZO website, wordt op naam uitgegeven en is strikt persoonlijk. Een systeemcertificaat is bedoeld om uw administratieprogramma te koppelen aan de VECOZO-webservices, zodat u rechtstreeks vanuit dat programma bijvoorbeeld verzekerdengegevens kunt raadplegen of uw declaratieverkeer kunt afhandelen.

Aanvragen nieuw certificaat
Dit online formulier gebruikt u om nieuwe certificaten aan te vragen. Als u bent ingelogd als contactpersoon kunt u de aanvraag bovendien met één druk op de knop digitaal verzenden.

Toevoegen autorisaties aan bestaand certificaat
Dit online formulier gebruikt u om extra autorisaties (diensten) aan een certificaat toe te kennen.

Intrekken autorisaties van bestaand certificaat (pdf)
Dit formulier gebruikt u om een deel van eerder uitgegeven autorisaties aan een certificaat in te trekken. Het formulier mailt u na ondertekening door de contactpersoon samen met een kopie van diens legitimatiebewijs naar onze nqzvavfgengvr.

Intrekken certificaat
Dit online formulier gebruikt u om één of meer certificaten onder dezelfde AGB-code helemaal in te trekken.

Aanvraagformulier Zorginkoopportaal (contracteren, uitvragen, onderhandelen)
Dit online formulier gebruikt u om nieuwe of bestaande gebruikers toegang te geven tot het Zorginkoopportaal van VECOZO.Dit formulier is alleen toegankelijk voor de ingelogde contactpersoon.

 

Testen voor zorgaanbieders

Aanvragen testcertificaat voor zorgaanbieders

Dit online formulier gebruikt u om als zorgaanbieder toegang te krijgen tot de testomgeving van VECOZO en bijbehorende certificaat aan te vragen.


Wijzigen contactpersoon / gegevens contactpersoon

Aanvraagformulier wijzigen contactpersoon
Dit online formulier gebruikt u om een andere contactpersoon voor uw organisatie aan te wijzen, bijvoorbeeld als de huidige contactpersoon uit dienst treedt of een andere functie krijgt binnen uw organisatie.

Aanvraagformulier wijzigen correspondentieadres
Dit online formulier gebruikt u om het correspondentieadres dat door VECOZO wordt gebruikt te wijzigen.
Let op: hiermee wijzigt u dus NIET uw correspondentieadres zoals dat bekend is bij Vektis (of andere instanties). 

Aanvraagformulier wijzigen e-mailadres contactpersoon (pdf)
Dit formulier gebruikt u om het e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie te wijzigen. Dit adres wordt apart geregistreerd in onze administratie en is NIET het e-mailadres dat gekoppeld is aan het certificaat van de contactpersoon.


Toestemmingsverklaring Wlz, Wmo of Jeugdwet afgeven of intrekken

Aanvraagformulier toestemmingsverklaring Wlz (pdf)
Dit formulier gebruikt u om een beheerstichting of andere Wlz-instantie toestemming te geven om namens uw eigen instantie berichtenverkeer en notitieverkeer, declaratieverkeer, of Onderhanden Werk uit te voeren. Het formulier moet worden ondertekend door de contactpersoon of de tekenbevoegde van de instantie die toestemming geeft. Let op: overleg i.v.m. contractering en bevoorschotting altijd eerst met uw zorgkantoor voordat u een toestemmingsverklaring invult!

Aanvraagformulier intrekken toestemmingsverklaring Wlz (pdf)
Dit formulier gebruikt u om een toestemmingsverklaring aan een beheerstichting of andere Wlz-instantie in te trekken. Het formulier moet worden ondertekend door de contactpersoon of de tekenbevoegde van de intrekkende instantie. De intrekkende partij kan nooit de beheerstichting zelf zijn.

Aanvraagformulier toestemmingsverklaring Wmo en Jeugdwet
Op deze pagina vindt u een formulier en de spelregels om als vestiging een toestemmingsverklaring aan de (hoofd)onderneming te geven om namens de vestiging het berichtenverkeer en/of declaratieverkeer uit te voeren. Het formulier moet worden ondertekend door de contactpersoon of een tekenbevoegde van de instantie die toestemming geeft.

Aanvraagformulier intrekken toestemmingsverklaring Wmo en Jeugdwet
Op deze pagina vindt u een formulier en de spelregels om een toestemmingsverklaring aan een (hoofd)onderneming in te trekken. Het formulier moet worden ondertekend door de contactpersoon of een tekenbevoegde van de intrekkende instantie.

 

Toestemmingsverklaring softwareleverancier intrekken

Aanvraagformulier intrekken toestemmingsverklaring softwareleverancier (pdf)

Dit formulier gebruikt u om een toestemmingsverklaring aan een softwareleverancier in te trekken. Bij veel softwareleveranciers kan de contactpersoon van uw instantie de toestemming online afgeven of intrekken. Indien dat niet mogelijk is kan men bovenstaand formulier gebruiken om een eerder verleende toestemming in te trekken. Het formulier moet worden ondertekend door de tekenbevoegde van de intrekkende partij.


Aanvullen bestanden via COV

Aanvraagformulier ABC RIP voor ziekenhuizen (pdf)
Dit formulier gebruikt u om per medewerker een certificaat aan te vragen of uit te breiden met autorisatie voor de dienst Aanvullen bestanden via COV. U kunt dit formulier ook gebruiken voor het intrekken van een certificaat met autorisatie voor deze dienst.


Beëindigen overeenkomst

Aanvraagformulier einde overeenkomst (pdf)
Dit formulier gebruikt u als u de overeenkomst met VECOZO wilt beëindigen. Alle certificaten zullen worden ingetrokken.


Groupers

Aanvraagformulier Groupers
Dit online formulier gebruikt u om uw instantie aan te melden voor het gebruik van de Declaratie Grouper en Onderhandenwerk Grouper.