In 't kort

  • Opdrachtgever: Zorgverzekeraars
  • Efficiënte en effectieve controles op de juiste momenten in het proces
  • Gestandaardiseerd berichtenverkeer
  • Zowel handmatig als geautomatiseerd indienen mogelijk

Introductie

De dienst Informatieroutering (VSP-INFO) maakt het gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen ketenpartners mogelijk. Het gaat hierbij om de volgende types informatie:

  • volgsystematiek
  • zorgvraag-zwaarte indicator

Veelgestelde vragen

Nieuws

Klant worden

Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot onze diensten. Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.