Disclaimer

VECOZO streeft ernaar om de informatie op de website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat sommige informatie verouderd is. Aan de teksten op deze website kunnen om die reden geen rechten worden ontleend. VECOZO kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of vermeende onjuistheden. Als u onjuiste of verouderde informatie op deze website vindt, vernemen wij dat graag. Stuur dan een e-mail naar jroznfgre[ at ]irpbmb.ay.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd: zowel teksten, beeldmateriaal als logo's. Wilt u informatie op deze site gebruiken voor eigen (zakelijke) doeleinden, dan dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan pbzzhavpngvr[ at ]irpbmb.ay.