Historie

VECOZO is op 1 januari 2002 door de zorgverzekeraars CZ, OZ en VGZ opgericht met als doel veilige, snelle en uniforme communicatie in de zorg mogelijk te maken. Er bestond toen een grote behoefte om het administratieve traject tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te vereenvoudigen.

VECOZO is begonnen met de uitgifte van de digitale certificaten. Controle op Verzekeringsrecht was de eerste dienst die via het portaal van VECOZO werd aangeboden. Hiermee kunnen zorgaanbieders nagaan bij welke zorgverzekeraar de verzekerde is ingeschreven ten behoeve van het declareren. Daarna volgde vrij snel het Elektronisch Declaratieportaal (EDP), waarmee uniformiteit en standaardisatie in het declaratieverkeer ten behoeve van de Zorgverzekeringswet werd gebracht.

In de loop der jaren is het dienstenpalet van VECOZO flink uitgebreid. Een belangrijke mijlpaal voor de organisatie was het aansluiten van de AWBZ op het portaal van VECOZO in 2011. Ook het ontwikkelen van het knooppunt voor de berichtenstromen Wmo en Jeugdwet voor zorgaanbieder en gemeente, is een belangrijke stap voor VECOZO. Dit is per 1 januari 2015 van start gegaan. Naast de Zorgverzekeringswet, verloopt nu ook het declaratieverkeer onder de Wlz (voorheen AWBZ), Wmo en Jeugdwet via VECOZO.

Het ontwikkelen van nieuwe diensten doet VECOZO niet alleen. Dit gebeurt altijd in samenwerking met de opdrachtgevers en betrokken partijen zoals softwareleveranciers en koepels/brancheverenigingen.