Wijzigen van gegevens AGB-registratie


Als u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat kunt u een deel van uw persoonlijke of praktijkgegevens in het AGB-register wijzigen via het VECOZO-portaal. Deze wijzigingen worden automatisch in het register verwerkt. Aanpassingen zijn binnen een werkdag zichtbaar en worden door Vektis ook doorgestuurd naar de zorgverzekeraars.

Via het VECOZO-portaal kan van ieder type zorgaanbieder binnen AGB (onderneming, vestiging en zorgverlener) de gegevens van de AGB-registratie worden aangepast. Hieronder wordt weergegeven welke gegevens u via het portaal kunt wijzigen.

Onderneming

Vestiging      

Zorgverlener

Communicatiegegevens

Communicatiegegevens

Adresgegevens

Openbaarheid van AGB-registratie

Openbaarheid van AGB-registratie

Communicatiegegevens

 

(Ont)koppelen van zorgverleners aan de vestiging

Tussenvoegsel en achternaam

 

 

Openbaarheid van AGB-registratie

 

De overige gegevens van de AGB-registratie zijn in te zien via het VECOZO portaal, maar niet te wijzigen. Een correcte AGB-registratie is van groot belang. Hier vindt u een uitleg hoe u deze overige gegevens wijzigt.

Het wijzigen van ondernemings- en vestigingsgegevens is alleen mogelijk met het certificaat 'AGB-gegevensbeheerder'. Hetzelfde geldt voor het toevoegen, verwijderen en wijzigen van werkrelaties tussen zorgverleners en de vestiging (werkrelaties kunnen alleen op vestigingsniveau worden gewijzigd; niet op ondernemingsniveau). In principe is de contactpersoon van de praktijk degene die over dit certificaat beschikt.

Mocht u in het bezit zijn van een VECOZO-certificaat, maar heeft u in het portaal niet de mogelijkheid om de gegevens van uw AGB-registratie te wijzen, neem dan contact op met de afdeling Support.

Klik hier om naar het VECOZO portaal te gaan.

Algemene uitleg wijzigen gegevens

Om de gegevens van uw AGB-registratie te wijzigen logt u in met uw persoonlijk certificaat en klikt u rechtsboven in de navigatiebalk op de praktijk AGB-code:
 
 
Praktijk AGB code

Afhankelijk van uw autorisatie ziet u in het volgende scherm dan een of meer van de onderstaande mogelijkheden:

Wijzigen van AGB-gegevens
 
Welke mogelijkheden u ziet is afhankelijk van de autorisatie en gegevens die aan uw certificaat gekoppeld zijn:

 • Bent u een zorgverlener met een eigen persoonlijke AGB-code, dan kunt u uw eigen persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen.
 • Bent u de gegevensbeheerder van een onderneming, dan kunt u de gegevens van de onderneming en de gegevens van de onderliggende vestiging(en) inclusief werkrelaties raadplegen en wijzigen.
 • Bent u de gegevensbeheerder van een vestiging, dan kunt u de gegevens van de vestiging inclusief werkrelaties raadplegen en wijzigen, en mag u de bovenliggende ondernemingsgegevens raadplegen - maar niet wijzigen.
 • Bent u geen AGB-gegevensbeheerder én geen zorgverlener, dan kunt u geen AGB-gegevens wijzigingen.

Door op de blauw onderstreepte naam van de zorgverlener, onderneming of vestiging te klikken gaat u naar het scherm met de betreffende detailgegevens.

Bestaande gegevens wijzigen

Het wijzigen van gegevens bestaat altijd uit twee stappen:

 • Stap 1: Het invoeren van de te wijzigen gegevens:
  U kunt gegevens wijzigen via de knop ‘Wijzig’ bovenaan in de titelbalk, of via het wijzig-icoon achter een detailregel.

  Gegevens wijzigen stap 1

  Op het daaropvolgende invoerscherm kunt u de gegevens aanpassen. Wilt u de aangebrachte wijziging doorvoeren, klik dan onderaan het scherm op de knop ‘Naar stap 2’.
 • Stap 2: Het bevestigen van de wijziging(en):
  In stap 2 ziet u ter controle de oude en de gewijzigde gegevens naast elkaar staan. Is de wijziging niet correct en wilt u nog iets aanpassen, dan kunt u nog terug naar Stap 1.

  Gegevens wijzigen stap 2

  Zijn de aangebrachte wijzigingen correct en wilt u deze definitief wijzigen, dan klikt u op de knop ‘Verstuur naar Vektis’.
  De wijzigingen worden doorgestuurd naar Vektis en verwerkt in het AGB-register. Sommige wijzigingen moeten eerst door Vektis worden gecontroleerd, en worden daardoor pas op een later tijdstip zichtbaar.

Nieuwe gegevens toevoegen

Om adresgegevens, communicatiegegevens of werkrelaties op een van de tabbladen toe te voegen selecteert u (indien aanwezig) in de keuzelijst ‘Type’ het gewenste gegevenstype, en klikt u op de knop ‘Voeg toe’. Op het daaropvolgende invoerscherm kunt u de gegevens aanpassen.

Gegevens toevoegen
 
Om de nieuwe gegevens door te voeren klikt u onderaan het scherm op de knop ‘Naar stap 2’. Hier wordt weer om bevestiging gevraagd; pas als u op de knop ‘Verstuur naar Vektis’ klikt wordt de toevoeging definitief.

Gegevens verwijderen

Om communicatiegegevens of werkrelaties op een van de tabbladen te verwijderen u achteraan de betreffende detailregel op het verwijder-icoon. Ook nu wordt weer om een bevestiging gevraagd; pas als u op de knop ‘Verstuur naar Vektis’ klikt wordt de verwijdering definitief.

Gegevens verwijderen


Niet bewerkbare gegevens

Als u nieuwe adresgegevens, communicatiegegevens of werkrelaties heeft toegevoegd dienen deze eerst door Vektis bevestigd te worden voordat u deze gegevens opnieuw kunt bewerken via het VECOZO-portaal. De adresgegevens van Wlz- en ZVW-instellingen kunnen niet via het VECOZO-portaal gewijzigd worden.*

Als er nog onbevestigde gegevens zijn ziet u hierover een melding in het scherm en/of ontbreekt in de Actie-kolom de mogelijkheid om de gegevens in de betreffende regel te wijzigen of verwijderen.

Gegevens niet bewerkbaar

AGB-gegevens onderneming

Door op het hoofdscherm ‘Wijzigen van AGB-gegevens’ op de blauw onderstreepte naam van de onderneming te klikken gaat u naar het detailscherm met ondernemingsgegevens.

AGB gegevens onderneming

Onder de hoofdgegevens ziet u een aantal tabbladen, waarop de volgende gegevens gewijzigd kunnen worden:

 • Communicatiegegevens
 •  Telefoonnummer
 •  Website
 •  E-mailadres
 •  Faxnummer
 •  Social media

De overige gegevens worden getoond ter informatie, maar zijn niet aanpasbaar.

Via de knop ‘Wijzig’ in de titelbalk bovenaan het scherm kunt u de volgende gegevens toevoegen, wijzigen en/of verwijderen:

Openbaarheid gegevens:
Via deze optie geeft u aan of de gegevens die bij de onderneming horen gevonden kunnen worden via de Webzoeker op www.agbcode.nl, of afgeschermd moeten worden.

 

AGB-gegevens vestiging

Door op het hoofdscherm ‘Wijzigen van AGB-gegevens’ op de blauw onderstreepte naam van de vestiging te klikken gaat u naar het detailscherm met vestigingsgegevens.


AGB gegevens vestiging

 

Onder de hoofdgegevens ziet u een aantal tabbladen, waarop de volgende gegevens gewijzigd kunnen worden: 

 • Communicatiegegevens
 •  Telefoonnummer
 •  Website
 •  E-mailadres
 •  Faxnummer
 •  Social media
 •  Werkrelaties met zorgverleners

De overige gegevens worden getoond ter informatie, maar zijn niet aanpasbaar.
 
Via de knop ‘Wijzig’ in de titelbalk bovenaan het scherm kunt u de volgende gegevens toevoegen, wijzigen en/of verwijderen:

 • Openbaarheid gegevens:
  Via deze optie geeft u aan of de gegevens die bij de vestiging horen gevonden kunnen worden via de Webzoeker op www.agbcode.nl, of afgeschermd moeten worden.

Werkrelaties

Bij de werkrelaties kunt u zorgverleners via hun persoonlijke AGB-code aan de vestiging koppelen (op ondernemingsniveau kan niet gekoppeld worden). U kunt hierbij een aanvangsdatum opgeven en aangeven/wijzigen welke relatierol de zorgverlener heeft (bijvoorbeeld ‘in loondienst’, ‘vrijgevestigd’, ‘waarnemer’ etc). U kunt ook gekoppelde zorgverleners ontkoppelen door een einddatum bij de betreffende werkrelatie op te geven.

AGB werkrelatie wijzigen

Wat betreft het toevoegen van de relatierol ‘Niet in loondienst bij / vrijgevestigd’ zijn er een aantal spelregels:

 • Bij een vestiging waar nog géén zorgverlener 'Niet in loondienst' is gekoppeld, mag één zorgverlener met deze status worden toegevoegd (tenzij het een gezondheidscentrum (code 37) betreft; hierbij mogelijk meerdere zorgverleners met deze status worden toegevoegd);
 • Bij een vestiging waar al één zorgverlener 'Niet in loondienst’' is gekoppeld, mag géén extra zorgverlener met deze status worden toegevoegd (juridisch gezien wordt het dan immers een maatschap);
 • Bij een vestiging waar twee of meer zorgverleners 'Niet in loondienst' zijn gekoppeld, mogen één of meer zorgverleners met deze status worden toegevoegd (het betreft hier reeds een maatschap).

Als u een van de maten binnen een tweepersoons maatschap wilt wijzigen dient u dus eerst de nieuwe maat toe te voegen en pas daarna de vertrekkende maat te verwijderen!

Net als bij alle andere wijzigingen volgt ook na het toevoegen, aanpassen of verwijderen van werkrelaties een tweede stap waarin om bevestiging wordt gevraagd. Pas daarna wordt de mutatie naar Vektis gestuurd.

Let op: als er eenmaal een einddatum bij een werkrelatie is ingevuld en bevestigd kan deze NIET meer gewijzigd worden! U dient (nadat de beëindiging van de relatie door Vektis is bevestigd) de werkrelatie dan eerst weer opnieuw toe te voegen.

AGB-gegevens zorgverlener

Door op het hoofdscherm ‘Wijzigen van AGB-gegevens’ op de blauw onderstreepte naam van de zorgverlener te klikken gaat u naar het detailscherm met zorgverlenersgegevens.

Onder de hoofdgegevens ziet u een aantal tabbladen, waarop de volgende gegevens gewijzigd kunnen worden:

 •  Adresgegevens
 •  Communicatiegegevens
 •  Telefoonnummer
 •  Website
 •  E-mailadres
 •  Faxnummer
 •  Social media

De overige gegevens worden getoond ter informatie, maar zijn niet aanpasbaar.

Via de knop ‘Wijzig’ in de titelbalk bovenaan het scherm kunt u de volgende gegevens toevoegen, wijzigen en/of verwijderen:

 • Naamgegevens:
  Via deze optie wijzigt u uw voorvoegsel en/of achternaam.
 • Openbaarheid gegevens:Via deze optie geeft u aan of de gegevens die bij uw persoonlijke AGB-code horen gevonden kunnen worden via de Webzoeker op www.agbcode.nl, of afgeschermd moeten worden.