Compliance

Compliant zijn we samen: met onze ketenpartners en gebruikers. Als digitaal knooppunt in de zorgketen verbinden we tenslotte veel partijen. Daarom vinden we kennis delen belangrijk.

Wat betekent compliance?

Compliance wil zoveel zeggen als 'voldoen aan de eisen die worden gesteld'. Volgens ons betekent compliance ook dat we integer zijn: onze organisatie, ons bestuur, onze medewerkers en onze data.

In dit kennisdossier vindt u informatie over:

1. Veilige gegevensuitwisseling

Voor veilige gegevensuitwisseling is het belangrijk om zorgvuldig gebruik te maken van onze diensten en certificaten. Veel zorgaanbieders hebben een tussenpartij ingeschakeld voor de administratie of het beheer van software. Als zorgaanbieder bent u verantwoordelijk voor deze tussenpartij.

2. VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA)

In de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA) staan de voorwaarden genoemd voor een aansluiting bij VECOZO. Als zorgaanbieder, softwareleverancier, tussenpartij software, tussenpartij administratief, factoring of zorginkoopbemiddelaar moet u aan deze voorwaarden voldoen.

3. Veel gestelde vragen over compliance

Deze vragen stellen onze gebruikers vaak: