Kenniscentrum blockchain

VECOZO heeft een kenniscentrum voor zorgverzekeraars opgericht om deze technologie nauwgezet te volgen.

Blockchain 2.pngBlockchain technologie wordt vaak uitgelegd als een 'gedistribueerd grootboek'. Omdat iedere transactie onweerlegbaar is vastgelegd, biedt deze technologie nieuwe mogelijkheden. Een ‘smart contract’ (een contract waarvan de gemaakte afspraken in computercode zijn vastgelegd op een blockchain) biedt ook nieuwe mogelijkheden in de zorg, onder andere bij administratieve processen. Vandaar dat VECOZO een kenniscentrum voor zorgverzekeraars heeft opgericht om deze technologie nauwgezet te volgen.

Doelstelling

De oprichting van het VECOZO kenniscentrum voor de zorgverzekeraars, heeft drie doelen:

  1. Kennisdeling en verspreiding - We streven ernaar om kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren om vooruit te komen.
  2. Netwerk uitbreiding - Met het oprichten van een kenniscentrum geeft VECOZO aan deze ontwikkeling serieus te onderzoeken. Maar blockchain in de zorg, dat doe je samen. Dus met andere partners in de zorg.
  3. Leren door doen - Vanaf 2016 leert VECOZO door te doen op het gebied van blockchain. Van Ethereum, Corda tot Hyperledger. Van het (samen) ontwerpen van toekomstige mogelijkheden, tot POC’s om specifieke aspecten te onderzoeken.