12 jun 2017

Wmo- of Jw-bericht: melding 'BRS01 Afzender niet bekend bij VECOZO'

Dit bericht is bestemd voor zorgaanbieders die vanuit een software- of administratiepakket berichten aan gemeenten sturen en niet hiervoor inloggen op de website van VECOZO.

Krijgt u bij het indienen van een bericht de melding "BRS01 Afzender niet bekend bij VECOZO"? Dan maken we u graag attent op het volgende.

Rol versus AGB-code

Vandaag heeft de release van iWmo en iJw versie 2.1 XML plaatsgevonden. VECOZO en Stichting Inlichtingenbureau monitoren het berichtenverkeer.

Wij zien dat sommige berichten van zorgaanbieders met een softwarepakket worden afgekeurd omdat de rol horende bij de zorgsoort en de AGB-code niet met elkaar overeenkomen. Dan treedt de melding op 'BRS01 Afzender niet bekend bij VECOZO'. De rol geeft aan of de AGB-code van een Instelling, Praktijk of (individuele) Zorgverlener is.

Aanpassen van de rol

Het opnemen van de juiste rol bij de AGB-code is nodig om het bericht te kunnen verwerken. U kunt de rol aanpassen in uw softwarepakket. Hebt u hierbij hulp nodig, neem contact op met uw softwareleverancier.

Samenstelling AGB-code

Weet u niet welke rol bij de AGB-code hoort? In het verleden bent u als zorgaanbieder bij het toekennen van de AGB-code door Vektis geïnformeerd over de bijbehorende rol (relatietype). Mocht u niet meer over deze informatie beschikken, dan geeft onderstaande lijst inzicht in de rol die voor u geldt in combinatie met uw zorgsoort. Hoewel de informatie in deze tabel met grote zorgvuldigheid is vastgesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Het nummer van de zorgsoort betreft de eerste 2 cijfers van uw achtcijferige AGB-code. Uw zorgsoort in combinatie met de juiste rol van Praktijk, Instelling of Zorgverlener is belangrijk om het bericht succesvol te kunnen sturen naar de gemeente.

tabel wmo-jw