17 okt 2017

PROVES, de weg naar een landelijke zorginfrastructuur

Vanaf oktober 2017 voeren VECOZO, VZVZ, Medmij, GTS, Patientenfederatie Nederland, Nictiz en Zorgverzekeraars Nederland een Proof of Concept uit, genaamd PROVES, om te komen tot één landelijke zorginfrastructuur.
 
PROVES bestaat uit de programma’s MedMij en GTS. Medmij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in een persoonsgebonden omgeving. GTS geeft invulling aan een gespecificeerde toestemming; wie mag mijn gegevens inzien?

Rol VECOZO

Voor de landelijke infrastructuur is een aantal generieke componenten nodig, zoals één zorgadresboek, één toestemmingsregister, een vertaalservice die ervoor zorgt dat de verschillende netwerken met elkaar kunnen praten. Directeur VECOZO Jan-Hein Willemse: "Op dit moment wordt de start-architectuur vastgesteld. Daarna zal VECOZO als implementatiepartij een aantal van die generieke componenten gaan realiseren."

Wat gaat PROVES opleveren?

De deelnemende partijen verwachten de volgende resultaten op te leveren:

  • Een geteste en op elkaar afgestemde startarchitectuur voor MedMij en GTS inclusief een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.
  • Werkende softwareoplossingen (inclusief technische en functionele specificaties) die werken volgens of aansluiten op MedMij, GTS en de gemeenschappelijke voorzieningen.
  • Duidelijkheid over de haalbaarheid van de beoogde oplossingen inclusief een advies over de vervolgstappen.

De eerste bevindingen uit PROVES zijn eind dit jaar beschikbaar en gelden als input voor de 1.0 versie van het MedMij Afsprakenstelsel. Het stelsel kan daarmee vanaf begin 2018 gebruikt worden. Verdere resultaten uit PROVES worden telkens door vertaald naar het Afsprakenstelsel. Naar verwachting neemt PROVES in totaal een jaar in beslag.

Mooie samenwerking

Dit project sluit goed aan bij de jarenlange expertise van VECOZO op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg. "VECOZO heeft als berichtenknooppunt veel ervaring met het verwerken van hoge aantallen privacy-gevoelige zorggerelateerde berichten. We zijn er trots op te mogen bijdragen aan PROVES. Vanuit diverse stakeholders en landelijke overleggen horen we dat PROVES voor Nederland echt een mooie samenwerking en goede oplossing is. We werken samen met de collega-deelnemers om hiervan een succes te maken", aldus Jan-Hein Willemse.