24 nov 2017

Brief aansluiting softwarepartijen bij VECOZO

 

Onlangs ontvingen brancheorganisaties en een aantal zorgaanbieders een brief van VECOZO. Hierin informeert VECOZO over het mogelijk beëindigen van de overeenkomst met een aantal softwarepartijen. Er worden geen namen genoemd. De softwarepartijen om wie het gaat, hebben wij op de hoogte gesteld. In dit bericht geven we u graag een toelichting op deze actie.

 

Belang van informatiebeveiliging

Via de digitale omgeving van VECOZO worden (privacy)gevoelige gegevens van cliënten uitgewisseld. Die gegevens moeten goed beveiligd zijn. Dit is een gegeven dat door alle opdrachtgevers van VECOZO wordt onderschreven. En waar alle ketenpartijen een groot belang bij hebben. Veilige gegevensuitwisseling in de zorgketen gaat ons allemaal aan.

 

Veiligheidseisen in aansluitvoorwaarden

Veilige communicatie staat bij VECOZO voorop. Opdrachtgevers instrueren VECOZO om ketenpartijen op veiligheids- en beschermingseisen te wijzen voor gegevensuitwisseling. En maatregelen te treffen als deze partijen niet kunnen aantonen dat hun systemen en procedures toereikend zijn. Die eisen heeft VECOZO onder andere in de overeenkomst met softwarepartijen vastgelegd. De basis hiervoor vormen de huidige wet- en regelgeving, zoals het voldoen aan het normenkader NEN 7510, en de afspraken met onze opdrachtgevers.

 

Mogelijke afsluiting van softwarepartij

Begin 2016 is VECOZO gestart met het vernieuwen van de overeenkomst met softwarepartijen. Het merendeel van de softwarepartijen liet in het afgelopen jaar zien te voldoen aan de aansluitvoorwaarden. Voor een aantal is dat nog niet het geval. VECOZO vertrouwt erop dat die partijen actief bezig zijn om voor 31 december 2017 aan de voorwaarden te voldoen. We willen er samen uitkomen en sowieso niet dat deze partijen onnodig in een kwaad daglicht worden gesteld. Daarom worden geen namen genoemd in de brief aan de brancheorganisaties en zorgaanbieders. Maar als zorgaanbieder moet u wel weten dat dit speelt om eventueel maatregelen te kunnen treffen.

 

Vragen van zorgaanbieders

Uit de vragen die VECOZO ontvangt, blijkt dat zorgaanbieders vooral willen weten of een softwarepartij voldoet aan de aansluitvoorwaarden. Bij twijfel mag u voor informatie altijd contact met VECOZO opnemen.