28 dec 2017

Per 1 januari nieuw formulier M17 - OPT of fluoride bij de jeugd

Op 1 januari 2018 wordt aan het Machtigingenportaal van VECOZO het nieuwe formulier ‘OPT of fluoride bij de jeugd’ toegevoegd. Met ingang van 1 januari 2018 volgteen grote groep zorgverzekeraars het voorbeeld van Zorg en Zekerheid en zet de panorama-opname voor de jeugd tot 18 jaar op machtiging. Andere zorgverzekeraars hebben aangegeven de aanpassing van de polisvoorwaarden niet meer te kunnen effectueren voor 1 januari 2018 en zullen willen deze wijziging per 1 januari 2019 doorvoeren.

Waarom het nieuwe formulier en de machtigingseis?

Uit materiële controles kwam een beeld naar voren van veelvuldig oneigenlijk gebruik van panorama-opnamen. Zorgverzekeraarbreed werden indicaties gezien zoals het gebruik als screeningstool, het opsporen van cariës of parodontopathieën en het routinematig maken van een OPT bij nieuwe patiënten. In de richtlijn Tandheelkundige Richtlijn Radiologie staateen aantal handvatten voor het gebruik van een OPT.

· Bij meer dan 5 periapicale opnamen is de effectieve dosis van een panorama-opname geringer maar dan moeten er niet, in verband met de beperkte detailweergave, aanvullende periapicale opnamen worden gemaakt.

· De European guidelines on radiation protection in dental radiology geeft aan dat de panoramische opname een lagere diagnostische nauwkeurigheid heeft bij de vaststelling van cariës en periapicale diagnostiek dan de intraorale opname. Verder is het routinematig vervaardigen van panorama-opnamen nimmer gerechtvaardigd.

· Jonge mensen lopen hogere risico’s dan oudere personen als zij worden blootgesteld aan straling. Het doel is het beperken van gezondheidsrisico’s voor de jeugdige patiënten door onjuiste indicaties voor een panorama-opname te voorkomen.

Onmiddellijke terugkoppeling bij aanvraag behandeling

Het formulier geeft bij de meeste zorgverzekeraars onmiddellijk terugkoppeling. Wilt u bij een jeugdige patiënt een panorama-opname maken? Doorloop dan de beslisboom en u krijgt (meestal) meteen de toestemming of een afwijzing. Helaas zal de koppeling per 1 januari nog niet door alle tandheelkundige software worden ondersteund maar er is leveranciers gevraagd dit zo snel als mogelijk te implementeren.

Hebt u nog vragen?

Neem dan voor verdere toelichting contact op met uw beroepsvereniging of koepelorganisatie. Zij kunnen u van verdere informatie voorzien.