29 dec 2017

UZOVI Wijzigingen


Aevitae: Fusie Cares – VGZ
 
Per 30 september 2017 zijn N.V. VGZ Cares (Cares) en VGZ Zorgverzekeraar N.V. (VGZ) gefuseerd, en gaan samen verder als VGZ Zorgverzekeraar N.V. Aevitae is de zorggevolmachtigde partij voor VGZ.

Het UZOVI van Cares (3330) eindigt per 1 januari 2018. De verzekerden worden per die datum overgeheveld naar het UZOVI van VGZ. Declaraties met een behandeldatum tot en met 31 december 2017 kunnen alsnog ingediend worden op het UZOVI van Cares (3330). Declaraties met een behandeldatum vanaf 1 januari 2018 kunnen ingediend worden op het UZOVI van VGZ (8956).
 
Op de overzichten “declaratiemogelijkheden jaar X” is te zien bij welk UZOVI men welke standaard kan indienen. UZOVI 3330 (Cares) wordt op het overzicht voor het jaar 2018 niet meer opgenomen, maar blijft wel zichtbaar op de overzichten voor 2016 en 2017. Het UZOVI 3330 wordt niet verwijderd uit relatiebeheer waardoor u het UZOVI blijft zien bij het zoeken van declaraties. De declaraties worden verwijderd na 1 jaar na laatste statuswijziging.
 
Het blijft mogelijk om de verzekeringsgegevens tot twee jaar terug op te vragen. Als u een COV uitvoert met een peildatum vanaf 1-1-2018 dan is de verzekerde niet meer verzekerd bij UZOVI 3330 (Cares). Wordt een peildatum voor 1-1-2018 gebruikt, dan wordt de verzekering getoond bij UZOVI 3330 (Cares) met een einddatum 31-12-2017.  In het “overzicht Verzekeringsrecht controleren 2018” staat bij de UZOVI 3330 (Cares): actieve verzekeringen tot en met 31 december 2017.

 

FBTO heeft een nieuwe UZOVI-code

Ook FBTO heeft een nieuwe UVOZI-code. Vanaf 1 januari 2018 worden alle verzekerden van UZOVI-code 0211 FBTO Zorgverzekeringen overgezet naar UZOVI-code 3351 FBTO Zorgverzekeringen.
 
Levert u de declaraties voor FBTO verzekerden gesplitst aan?
· Declaraties met een behandel-of startdatum vanaf 1 januari 2018 levert u aan op UZOVI-code 3351.
· Declaraties met een behandel-of startdatum tot en met 31-12-2017 levert u aan op UZOVI-code 0211.
Dit geldt voor debet- en creditfacturen.
 
Meer informatie over de wijziging vindt u op www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders Service & Contact.


Zorg voor asielzoekers van Menzis COA Administratie naar Arts en Zorg

Menzis COA Administratie (MCA) heeft sinds 2009 een contract met het COA voor de zorg aan asielzoekers. MCA zal per 1 januari 2018 niet langer de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA, UZOVI 2650) uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de zorg aan asielzoekers gaat per 1 januari 2018 over naar Arts en Zorg (UZOVI 3355).

U kunt zorg geleverd tot 1 januari 2018 op de gebruikelijke wijze declareren bij MCA uiterlijk tot 31 december 2018. Bij afwijkende afspraken zijn de betreffende zorgverleners geïnformeerd.
Behandelingen die na 1 januari 2018 zijn gestart moeten gedeclareerd worden bij Arts en Zorg (UZOVI  3355 Regeling Medische zorg Asielzoekers RMA).

Voor vragen over declaraties die onder de verantwoordelijkheid van MCA vallen (tot 1 januari 2018) kunt u de website www.rzasielzoekers.nl raadplegen. Voor vragen over de periode na 1 januari 2018 checkt u de website van Arts en Zorg: www.rmasielzoekers.nl.
Met vragen over de zorg tot 1 januari 2018 kunt u contact opnemen met MCA via: rzainformatie@rzasielzoekers.nl.

 

IAK: Einde zorgvolmacht VGZ en ASR per 31 december 2017

Op 31 december 2017 eindigen de zorgvolmachtovereenkomsten van ASR en VGZ die met IAK Volmacht B.V. waren overeengekomen.  De volmachtrelatie tussen Avéro Achmea en IAK Volmacht B.V. blijft behouden.