30 jan 2018

VECOZO presenteert nieuwe overeenkomst voor zorgaanbieders

Vanaf medio 2018 ontvangen zorgaanbieders gefaseerd een nieuwe zorgaanbiedersovereenkomst. Eén van de aanleidingen voor een nieuwe overeenkomst is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die treedt per 25 mei 2018 in werking. In deze AVG worden o.a. de privacyrechten van personen versterkt en uitgebreid, maar zijn ook nieuwe verplichtingen bij verwerking van persoonsgegevens ontstaan. De nieuwe overeenkomst voldoet aan deze nieuwe wet- en regelgeving.
Binnenkort volgt meer informatie o.a. via deze website.