30 jan 2018

Testen van nieuwe release iWlz bij VECOZO

Vanaf 1 februari is het mogelijk iWlz2.0 bij VECOZO te testen; de nieuwe versie van het Wlz-berichtenverkeer. De testomgevingen van VECOZO zijn vanaf deze datum voor de nieuwe versie beschikbaar.

Het testen van aangepaste software wordt aangeraden. Zo zorgen we ervoor dat het berichtenverkeer ook na 3 april 2018 soepel blijft verlopen. Op die datum vindt de release plaats van de iWlz2.0. Dan stapt de landelijke keten over van de huidige versie 1.2 naar 2.0.

Wat kunt u als softwarepartij testen?

Als softwarepartij kunt u met een toestemmingsverklaring van een zorgaanbieder testen of het indienen van een bericht goed gaat. U dient het bericht in met de AGB-code van de betreffende zorgaanbieder. Op 1 februari zijn nog geen zorgkantoren op de testomgeving aangesloten voor de iWlz2.0. Retourberichten ontvangen is daarom niet mogelijk. Wilt u het Wlz-berichtenverkeer volledig testen? Vanaf het indienen van een Wlz-bericht tot en met het ontvangen van een retourbericht? Neem dan contact op met een zorgkantoor voor het maken van testafspraken. Specificaties voor de nieuwe versies van de standaard zijn op www.istandaarden.nl gepubliceerd.

Wat kunt u als zorgaanbieder doen?

Hebt u al bericht gehad van uw softwarepartij over de aankomende nieuwe release? Zo nee, ga dan na of uw leverancier hiermee bezig is. Daarnaast adviseren we u het migratieplan van Zorginstituut Nederland door te nemen. Hierin leest u hoe landelijk de overstap van versie 1.2 naar 2.0 in het weekend van 3 april is georganiseerd. Het migratieplan vindt u op www.istandaarden.nl.