02 feb 2018

Testen van nieuwe release iWmo en iJw bij VECOZO

Sinds 1 februari is het mogelijk iWmo en iJw 2.2 bij VECOZO te testen; de nieuwe versie van het iWmo en iJw berichtenverkeer. De testomgevingen van VECOZO zijn vanaf deze datum voor de nieuwe versie beschikbaar.

Het testen van aangepaste software wordt aangeraden. Zo zorgen we ervoor dat het berichtenverkeer ook na 3 april 2018 soepel blijft verlopen. Op die datum vindt de release plaats van de iWmo en iJw. Dan stapt de landelijke keten over van de huidige versie 2.1 naar 2.2.

Wat kunt u als softwarepartij testen? 

Als softwarepartij kunt u met een toestemmingsverklaring van een zorgaanbieder testen of het indienen van een bericht goed gaat. U dient het bericht in met de AGB-code van de betreffende zorgaanbieder. Specificaties voor de nieuwe versies van de standaard zijn op www.istandaarden.nl gepubliceerd.

Wat kunt u als zorgaanbieder doen?

Hebt u al bericht gehad van uw softwarepartij over de aankomende nieuwe release? Zo nee, ga dan na of uw leverancier hiermee bezig is. Daarnaast adviseren we u het migratieplan van Zorginstituut Nederland door te nemen. Hierin leest u hoe landelijk de overstap van versie 2.1 naar 2.2 in het weekend van 3 april is georganiseerd. Het migratieplan vindt u op www.istandaarden.nl.

Testmaatjes / Testparen als u de gehele keten wil doorlopen en testen

Zorgaanbieders (SWL) dienen zelf een testmaatje aan de gemeentezijde te vinden. Wij adviseren daarom om tijdig op zoek te gaan naar een testmaatje. Denk daarbij aan partijen waarmee u de meeste berichten uitwisselt. Vraag hun of ze met u willen testen. Spreek daarbij goed af wanneer jullie gaan testen, wie de contactpersoon is en met welke berichten jullie gaan testen. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Bevindingen / incidenten

Wanneer er volgens u iets niet goed gaat met testen, is het belangrijk dat u zelf een eerste analyse doet. Door deze analyse weet u of u een bevinding heeft gevonden of niet en waar deze bevinding is ontstaan. Deze bevinding meldt u bij de partij waar het is ontstaan.