23 feb 2018

Assurance rapportage voor gebruikers Declaratie Grouper gereed

De assurancerapportage betreffende de Declaratie Grouper over de periode van 1 januari tot en met 31 december is afgegeven. Daaruit blijkt dat de interne beheersmaatregelen die VECOZO genomen heeft, in lijn zijn met de NOREA richtlijn 3402. U kunt het rapport opvragen via onze support afdeling te bereiken via support@vecozo.nl.