06 mrt 2018

Bereid u voor op implementatie iWlz2.0, iWmo en iJw2.2

In het weekend van 1 april vindt een nieuwe release plaats van de Wlz-, Wmo- en Jeugdwetstandaarden. Daardoor ligt het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en zorgkantoren of gemeenten tijdelijk even stil. Dit vraagt enige voorbereiding van alle ketenpartijen, waaronder van u als zorgaanbieder.

De voorbereidingen zijn beschreven in het landelijk draaiboek dat door Zorginstituut Nederland is opgesteld. U vindt per standaard een draaiboek op https://www.istandaarden.nl. Neemt u de informatie door zodat u goed bent voorbereid. Hier volgen enkele belangrijke data en aandachtspunten voor u uit de draaiboeken.

Wisselt u berichten uit met het zorgkantoor?

>> Bekijk het Landelijk draaiboek migratie iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 per 1 april 2018.

Dit zijn belangrijke data en aandachtspunten voor u:

 • Check in het landelijk draaiboek welke activiteiten u dient te verzorgen in de laatste week van maart voorafgaande aan de migratieperiode en handel deze werkzaamheden tijdig en volledig af. Stem dit vooraf af met uw softwareleverancier.
 • Vanwege de voorbereidingen en migratie ligt het Wlz-berichtenverkeer stil vanaf vrijdag 30 maart 13.30 uur tot en met maandag 2 april:
  • Op vrijdag 30 maart is het tot 10.00 uur mogelijk op een AW33-bericht een AW34-bericht te versturen.
  • Op vrijdag 30 maart is het tot 12.00 uur mogelijk AW35- en AW39-berichten te versturen.
 • Vanaf dinsdag 3 april kunt u weer Wlz-berichten uitwisselen met het zorgkantoor. Alleen berichten in versie 2.0 kunnen verzonden en ontvangen worden.

Wisselt u berichten uit met gemeenten?

>> Bekijk het Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.1 naar iWmo 2.2 per 1 april 2018
>> Bekijk het Landelijk draaiboek migratie iJw 2.1 naar iJw 2.2  per 1 april 2018

Dit zijn belangrijke data en aandachtspunten voor u:

 • Vanwege de voorbereidingen en migratie ligt het Wmo- en Jeugdwetberichtenverkeer stil vanaf donderdag 29 maart 13.00 uur tot en met dinsdag 3 april 2018 13.00 uur. Berichten uitwisselen met gemeenten is niet mogelijk.
 • De berichten uit de iWmo- en iJw-berichtenstandaarden bestaan altijd uit berichtenparen: een heenbericht en een retourbericht. Om ‘gebroken berichtenparen’ te voorkomen, adviseren de ketenpartijen landelijk een freezeperiode te hanteren:
  • Stuur als zorgaanbieder tot uiterlijk zondag 18 maart, 23.00 uur, factuur- of declaratieberichten naar gemeenten (Wmo303 en Jw303).
  • Stuur als zorgaanbieder of gemeente uiterlijk tot dinsdag 27 maart, 17.00 uur, heenberichten (Wmo- en Jw-301, -303, -305, -307, -315, en Jw-321).
  • Vanaf donderdag 29 maart, 13.00 uur, ligt het berichtenverkeer volledig stil. Er worden ook geen retourberichten meer gestuurd.
  • Vanaf dinsdag 3 april, 13.00 uur is het berichtenverkeer weer mogelijk. Alleen berichten in versie iWmo en iJw 2.2 kunnen verzonden en ontvangen worden.
 • Start het berichtenverkeer “langzaam op”, verzend één bericht en check eerst of dit goed is aangekomen en is verwerkt voordat u grote bulkbestanden gaat verzenden.
 • Hebt u als aanbieder factuur- of declaratieberichten verstuurd naar een gemeente waarop nog geen retourbericht is ontvangen? Neem dan nu al contact op met gemeenten. Zo bereidt u de overstap naar iWmo en iJw voor met zo min mogelijk administratieve lasten.

Contact met uw softwarepartij

Alle softwarepartijen passen hun systemen aan naar de nieuwe versies. Heeft u hierover nog niets gehoord van uw leverancier? Check dan voor de zekerheid of uw softwarepartij ermee bezig is. Het is van groot belang dat u de nieuwe versie(s) tijdig installeert om gebruik te kunnen maken van het berichtenverkeer.

Hebt u nog vragen?