Jan-Hein Willemse - Directeur

Jan-Hein Willemse

Jan-Hein werkt sinds 2009 bij VECOZO. Sinds 2012 vervult hij de functie van directeur en is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van VECOZO. Jan-Hein heeft, na een carrière bij het Ministerie van Defensie en de Rijksoverheid, de overstap gemaakt naar de zorgsector.

Bij zorgverzekeraar CZ vervulde hij diverse functies op het vlak van informatievoorziening, systeembeheer en projectmanagement. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de opstart en doorontwikkeling van Zorgmatch BV, een softwareleverancier die applicaties ontwikkelt voor ketenpartijen in de langdurige zorg.

Jan-Hein heeft HTS Weg- en Waterbouwkunde gevolgd. Tevens heeft hij een MBA Management.