Privacybeleid

De VECOZO Privacy Policy geeft de partijen die gebruikmaken van de VECOZO-dienstverlening inzicht in de wijze waarop VECOZO persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Dit betreft zowel de organisatorische als technische maatregelen. Naast de VECOZO-gebruikers en aangesloten partijen verstrekt de Privacy Policy ook informatie ten behoeve van andere belanghebbenden, zoals patiënten en andere zorgklanten, of hun wettelijke vertegenwoordigers.

Privacy Policy versie 3.0