Continuïteitsbijdrage

Vanaf 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen.

Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

Wanneer kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

Om de aanvragen goed te kunnen verwerken, hebben we (net zoals bij de vooruitbetaling) een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kunnen aanvragen worden ingediend:

 • vanaf 15 mei: fysiotherapie
  Vraag de continuïteitsbijdrage aan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal
 • vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg
  Vraag de continuïteitsbijdrage aan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal
 • vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen
  Vraag de continuïteitsbijdrage aan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal

Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Bekijk het stroomschema om te zien hoe u de continuïteitsbijdrage aan kunt vragen.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

 • een aansluiting bij VECOZO
 • een persoonlijk certificaat van VECOZO

Let op! 

 • Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk. U voorkomt extra doorlooptijd door in het aanmeldproces bij 'identificatie' te kiezen voor iDIN.
 • U hoeft géén autorisatie aan te vragen voor het Zorginkoopportaal. Om het aanvragen van de continuïteitsbijdrage te vergemakkelijken, hebben we deze autorisatie vast geregeld voor de VECOZO contactpersoon van uw organisatie. 

Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. In het 'overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage' op de website van ZN staat om welke zorgaanbieders het precies gaat. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro en enkele andere aangeduide zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.

Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. De tarieven per sector vindt u in het document ‘Continuïteitsbijdrage-regeling’ op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Vragen?

 • Bekijk de infographic continuïteitsbijdrage (PDF) voor een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie.
 • Heeft u een technische vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage? Lees dan de antwoorden op de veelgestelde vragen.
 • Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Wij raden u dan aan contact op te nemen met uw (preferente) zorgverzekeraar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat.

 • De meest actuele informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
  Zorgverzekeraars Nederland is uitsluitend aanspreekpunt voor branche- en beroepsverenigingen. Helaas hebben zij niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden verzocht deze te stellen aan de eigen branche- of beroepsvereniging of – wanneer het gaat om de toekenning – aan de desbetreffende zorgverzekeraar.

Documenten

Continuïteitsbijdrage
Titel Type Grootte Gewijzigd
Infographic continuïteitsbijdrage.pdf pdf 436,03 kB 12-05-2020
Overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage.pdf pdf 91,56 kB 12-05-2020
Stroomschema.pdf pdf 445,55 kB 29-05-2020