Continuïteitsbijdrage

Vanaf 15 mei tot en met 14 juli 2020 konden zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Vanaf 21 juli tot en met 21 augustus 2020 kan deze continuïteitsbijdrage nog aangevraagd worden door een bepaalde groep zorgaanbieders.

Zorgaanbieders kunnen bij zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.

Let op: Wilt u de continuïteitsbijdrage GGZ aanvragen?
Let op: Wilt u verlenging voor de continuïteitsbijdrage aanvragen?

Wanneer kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

Vanaf 15 mei tot en met 14 juli 2020 konden zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Vanaf 21 juli tot en met 21 augustus 2020 kan deze continuïteitsbijdrage nog aangevraagd worden door een bepaalde groep zorgaanbieders.

Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?

De continuïteitsbijdrage kan vanaf 21 juli aangevraagd worden door onderstaande zorgaanbieders. Dit gaat om aanbieders van:

 1. Poliklinische en dienstapotheken. Voor hen staat van 21 juli tot en met 21 augustus de mogelijkheid open een bijdrage aan te vragen voor de periode 1 maart tot en met 30 juni. De verlenging tot en met 31 augustus kunnen zij, wanneer zij daar gebruik van willen maken, daarna aanvragen van 28 augustus tot en met 11 september.
 2. Onderstaande zorgaanbieders krijgen vanaf 21 juli tot en met 21 augustus de mogelijkheid een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Zij hadden nog niet eerder deze gelegenheid. De looptijd van de bijdrage is voor hen de periode 1 maart tot en met 30 juni  2020. Dit betreft onder andere:
 • ZBC’s in de medisch specialistische zorg
 • Aanbieders van kraamzorg
 • Laboratoria
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
 • Nederlandse Transplantatiestichting

Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

 • een aansluiting bij VECOZO
 • een persoonlijk certificaat van VECOZO

Let op! 

 • Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk. U voorkomt extra doorlooptijd door in het aanmeldproces bij 'identificatie' te kiezen voor iDIN.
 • U hoeft géén autorisatie aan te vragen voor het Zorginkoopportaal. Om het aanvragen van de continuïteitsbijdrage te vergemakkelijken, hebben we deze autorisatie vast geregeld voor de VECOZO contactpersoon van uw organisatie. 

Vragen?

 • Heeft u een technische vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage? Lees dan de antwoorden op de veelgestelde vragen.
 • Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Wij raden u dan aan contact op te nemen met uw (preferente) zorgverzekeraar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat.

 • De meest actuele informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
  Zorgverzekeraars Nederland is uitsluitend aanspreekpunt voor branche- en beroepsverenigingen. Helaas hebben zij niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden verzocht deze te stellen aan de eigen branche- of beroepsvereniging of – wanneer het gaat om de toekenning – aan de desbetreffende zorgverzekeraar.

Documenten

Continuïteitsbijdrage
Titel Type Grootte Gewijzigd
Infographic continuïteitsbijdrage.pdf pdf 436,03 kB 12-05-2020
Overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage.pdf pdf 91,56 kB 12-05-2020
Stroomschema.pdf pdf 445,55 kB 29-05-2020