Meerkostenregeling voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen de meerkostenregeling aanvragen van 13 april tot en met 11 mei 2021.

Zorgaanbieders die door de coronacrisis extra kosten hebben gemaakt, krijgen hiervoor van de zorgverzekeraars een tegemoetkoming. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor mondkapjes, beschermschorten en voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. Zorgaanbieders kunnen de bijdrage aanvragen via de uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal van VECOZO. 

Voor de meest actuele informatie over de meerkostenregeling verwijzen we u naar de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Wanneer kan de meerkostenregeling aangevraagd worden?

Zorgaanbieders kunnen de meerkostenregeling aanvragen van 13 april t/m 11 mei 2021. Iedereen die in aanmerking wil komen voor de meerkostenregeling moet in deze periode zijn aanvraag indienen, ook als het percentage nog niet bekend is.

Wie kan de meerkostenregeling aanvragen?

De meerkostenregeling geldt voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de generieke continuïteitsbijdrage. Dit betreft aanbieders in de volgende zorgsoorten:

 • Alternatieve geneeswijzen
 • Apotheken (farmaceutische zorg)
 • Dialyse
 • Diëtetiek
 • Eerstelijns diagnostiek / trombosezorg
 • Ergotherapie
 • Fysio- en oefentherapie
 • Gecontracteerde audiciens (gehoorzorg)
 • GLI-uitvoerders/leefstijlcoaches
 • Huidtherapie
 • Kraamzorg
 • Logopedie
 • Verloskunde
 • Voetzorg (podotherapie/podologie/ pedicure)
 • ZBC's
 • Zittend ziekenvervoer

Daarnaast geldt de meerkostenregeling voor zorgaanbieders met een vergoede jaaromzet minder dan 10 miljoen euro in de volgende zorgsoorten:

 • GGZ-aanbieders die geen verblijfsfunctie hebben
 • Wijkverpleging (incl. ELV en GRZ)
 • Hulpmiddelen (behalve zuurstoflevering, daarvoor zijn andere afspraken gemaakt)

Let op: Voor aanbieders met een vergoede jaaromzet van meer dan tien miljoen euro geldt een specifieke regeling. Net als voor zorgaanbieders die in aanmerking kwamen voor specifieke continuïteitsbijdrageregelingen in hun segment.

Let op: Zorgaanbieders kunnen de meerkostenregeling aanvragen zonder dat zij gebruik hebben gemaakt van de continuïteitsbijdrage. 

Hoe kan de meerkostenregeling aangevraagd worden?

Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

 • een aansluiting bij VECOZO
 • een persoonlijk certificaat van VECOZO

Let op: 

 • Wilt u de meerkostenregeling aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk. U voorkomt extra doorlooptijd door in het aanmeldproces bij 'identificatie' te kiezen voor iDIN.
 • U hoeft géén autorisatie aan te vragen voor het Zorginkoopportaal. Om het aanvragen van de meerkostenregeling te vergemakkelijken, hebben we deze autorisatie alvast geregeld voor de VECOZO-contactpersoon van uw organisatie. 

Vragen?

 • Heeft u een technische vraag over het aanvraagproces van de meerkostenregeling? Lees dan de antwoorden op de veelgestelde vragen.
 • Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Wij raden u dan aan contact op te nemen met uw (preferente) zorgverzekeraar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over uw meerkostenregeling gaat.
 • Heeft u een vraag over de inhoud van de meerkostenregeling? Kijk dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzekeraars Nederland is uitsluitend aanspreekpunt voor branche- en beroepsverenigingen. Zorgaanbieders met vragen over de meerkostenregeling worden verzocht deze te stellen aan de eigen branche- of beroepsvereniging of – wanneer het gaat om de toekenning – aan de desbetreffende zorgverzekeraar.