Verlenging continuïteitsbijdrage

Vanaf 21 juli tot en met 21 augustus 2020 kan een verlenging van de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden. Voorwaarde voor verlenging, is dat de desbetreffende zorgaanbieder ook al in de eerste periode (dus tot en met 14 juli) een bijdrage heeft aangevraagd die is of wordt toegekend.

Gelet op de bijzondere omstandigheden van bepaalde zorgsectoren is besloten de looptijd van de regeling te verlengen.

Wie kunnen verlenging aanvragen?

De onderstaande groepen kunnen een verlenging aanvragen:

  1. aanbieders van de wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg
  2. leveranciers van hulpmiddelen
  3. zittend ziekenvervoer

Hoe kan de verlenging aangevraagd worden?

Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • een aansluiting bij VECOZO
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO

Wat is de looptijd van de verlenging?

Let op: De verlenging kan tot en met 21 augustus aangevraagd worden.

Voor de aanbieders van de wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg heeft de verlenging betrekking op de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2020.

Voor de leveranciers van hulpmiddelen is de looptijd vastgesteld op de periode 1 juli tot en met 30 september 2020.

Voor de aanbieders van zittend ziekenvervoer loopt de verlenging van 1 juli tot en met 31 augustus.

Poliklinische en dienstapotheken kunnen de verlenging aanvragen van 28 augustus tot en met 11 september.

Voorwaarde

Voorwaarde om voor verlenging in aanmerking te komen, is dat de desbetreffende zorgaanbieder ook al in de eerste periode (dus tot en met 14 juli) een bijdrage heeft aangevraagd die is of wordt toegekend.

 

Documenten

Gecontracteerd
Titel Type Grootte Gewijzigd
addopaddhulpgecontracteerd.pdf pdf 98,81 kB 20-07-2020
addopaddwijkgecontracteerd.pdf pdf 100,08 kB 20-07-2020
addopaddzzgecontracteerd.pdf pdf 98,7 kB 20-07-2020
Niet gecontracteerd
Titel Type Grootte Gewijzigd
addopaddhulpnietgecontracteerd.pdf pdf 80,85 kB 20-07-2020
addopaddwijknietgecontracteerd.pdf pdf 100,4 kB 20-07-2020
addopaddzznietgecontracteerd.pdf pdf 80,85 kB 20-07-2020