Storing en onderhoud

Gepland onderhoud test, acceptatie en productie 2018

VECOZO kent voor de testomgeving (TST) een wekelijkse uitrol / wekelijks onderhoud op maandag.

Voor de maandagen waarop in 2018 een vrije dag staat gepland (Pasen en Pinksteren), geldt dat het onderhoud verschuift naar de dinsdag.

Let op: in verband met o.a. Windows updates is de testomgeving ook minder goed of niet beschikbaar tijdens onderhoud aan de acceptatieomgeving (ACC). Zie onderstaande tabel.

Uitroldata
Storing en onderhoud.JPG

Uitroldata Zorginkoop
Storing en onderhoud 2.JPG

Tijdstip onderhoud

Onderhoud op de test- en acceptatieomgeving vindt overdag plaats. Onderhoud op de productieomgeving vindt na 17:30 uur plaats.

Houdt u er rekening mee dat onze website(s) of webservice(s) tijdens de uitrol minder goed of niet te benaderen zijn. Tijdens het onderhoud op de productieomgeving blijft de dienst Verzekeringsgegevens controleren (COV) grotendeels beschikbaar.

Ongepland onderhoud

Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat VECOZO genoodzaakt is om extra onderhoud uit te voeren. VECOZO zal indien nodig de externe partijen hiervan tijdig op de hoogte stellen.