Waarom wordt mijn AGB-code beëindigd bij een praktijkovername?

Antwoord

Als een praktijk slechts één praktijkhouder heeft, is een overname feitelijk ook een beëindiging. In dat geval dient uw AGB-code beëindigd te worden, en zal de persoon die de praktijk overneemt een nieuwe praktijk AGB-code krijgen, welke als nieuwe klant bij VECOZO aangesloten kan worden.

Gerelateerde pagina's

Beëindiging AGB-code

Wijzigen ondernemingsgegevens

E-mailadressen en notificaties

Klachten