De naam van de praktijk is gewijzigd, wat moeten we bij VECOZO regelen?

Antwoord

Indien uw praktijk van naam wijzigt, dient dit eerst doorgegeven te worden bij het KvK-register.

Als uw naamswijziging in het uittreksel van de Kamer van Koophandel is verwerkt, neemt u contact op met AGBcode.nl (Vektis). Zij zijn de beheerder van uw AGB-gegevens en zullen de naam ook aanpassen in uw AGB-code. De naamswijziging in uw AGB-code zal worden doorgevoerd in het systeem van VECOZO, binnen 48 uur.

Gerelateerde pagina's

Beëindiging AGB-code

Wijzigen ondernemingsgegevens

E-mailadressen en notificaties

Klachten