Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

De tekenbevoegde is plots overleden, wat dienen wij te regelen bij VECOZO?

Antwoord

Als een tekenbevoegde (plots) is overleden, dient dit doorgegeven te worden bij de Kamer van Koophandel (KvK), zodat zij dit kunnen verwerken het Handelsregister.

Als er meerdere tekenbevoegde personen op het uittreksel staan, zal de praktijk blijven bestaan. Het overlijden moet nog wel bij het AGB-register doorgegeven worden. Wanneer de tekenbevoegde in het bezit was van een persoonlijk certificaat van VECOZO, moet deze ingetrokken worden.

Hoe trek ik een certificaat in?

 

 

Als het de enige tekenbevoegde persoon op het uittreksel betreft, zullen de taken worden doorgegeven aan de persoon zoals beschreven in het testament, notariële akte of overlijdensakte. Als de onderneming is uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan is het niet meer mogelijk om hier wijzigingen in door te voeren. De persoon die bevoegd is tot afhandelen van de lopende zaken, kan een e-mail sturen naar administratie@vecozo.nl met daarin de situatie zodat wij gericht kunnen informeren over de benodigde stappen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen en/of beëindigen ondernemingsgegevens en AGB-code

E-mailadressen en notificaties

Klachten