Waarom wordt mijn AGB-code beëindigd bij een praktijkovername?

Antwoord

Als een praktijk slechts één praktijkhouder heeft, is een overname feitelijk ook een beëindiging. In dit geval zal uw AGB-code beëindigd worden en zal de persoon die de praktijk overneemt een nieuwe praktijk AGB-code krijgen. Deze nieuwe AGB-code moet dan worden aangemeld bij VECOZO door de nieuwe praktijkhouder.

Voor inhoudelijke vragen over praktijkovernames en wat er gebeurt met AGB-codes neemt u contact op met Vektis.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen en/of beëindigen ondernemingsgegevens en AGB-code

E-mailadressen en notificaties

Klachten