Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Welke stappen moet ik ondernemen bij een praktijkovername?

Antwoord

Als de praktijk wordt overgenomen door een andere praktijkhouder, spreken we van een praktijkovername. Bij een praktijkovername neemt u contact op met de Kamer van Koophandel (KvK) voor het wijzigen van de bestuurder van de organisatie.

Wijzigt het KvK-nummer van uw organisatie? Neem in dat geval contact op met Vektis. Zij zijn de beheerder van uw AGB-gegevens en bepalen of uw organisatie een nieuwe AGB-code krijgt.

Bekijk ook onze factsheet over Beëindiging, Fusie, Overname of Faillissement.

U krijgt een nieuwe AGB-code

Als de onderneming een nieuwe AGB-code ontvangt door deze overname, moet de nieuwe AGB-code aangemeld worden bij VECOZO.

Klik hier om u aan te melden bij VECOZO.

 


Wanneer een nieuwe AGB-code wordt uitgegeven, kan de “oude” AGB-code beëindigd worden. Dit kan via het daarvoor bestemde formulier op de website van Vektis. De beëindiging wordt vanuit Vektis automatisch doorgegeven aan VECOZO. De oude praktijkhouder krijgt dan van VECOZO een periode van zes maanden om lopende zaken af te handelen.

U behoudt uw AGB-code van uw onderneming

Als voor de onderneming de AGB-code niet wijzigt, is het van belang dat de gegevens bij uw AGB-code overeen komen met de gegevens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en VECOZO.  Wij verzoeken u dit te controleren.

Als er bij de AGB-code bijvoorbeeld een ander KvK-nummer vermeld staat dan waar de overeenkomst met VECOZO op is afgesloten, vernemen wij dit graag van u.
Pas als de nieuwe overeenkomst met het nieuwe KvK-nummer is afgesloten kunnen andere wijzigingen worden doorgevoerd, zoals onderstaande:

  • Contactpersoon wijzigen  
  • Hoofdcontactpersoon wijzigen
  • Tekenbevoegde wijzigen
  • Als er medewerkers vertrekken, die in het bezit zijn van een persoonlijk certifcaat, verzoeken wij u de betreffende certificaten in te trekken in het VECOZO-Gebruikersbeheer. Ook kunt u certificaten aanvragen voor nieuwe medewerkers in het Gebruikersbeheer. Meer informatie over Gebruikersbeheer vindt u hier
  • Wilt u via VECOZO contracten afsluiten met de zorgverzekeraars? Dan kunt u met het daarvoor bestemde formulier rechten voor het Zorginkoopportaal aanvragen. Als de contactpersoon van uw instantie inlogt op de website van VECOZO kan hij/zij het aanvraagformulier Zorginkoopportaal digitaal invullen. U vindt het aanvraagformulier hier.

Hoe wijzig ik de contactpersoon?

 

Hoe wijzig ik de hoofdcontactpersoon?

 

Hoe wijzig ik de tekenbevoegde?

 

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen en/of beëindigen ondernemingsgegevens en AGB-code

E-mailadressen en notificaties

Klachten