Welke stappen moet ik ondernemen bij een praktijkovername?

Antwoord

Als de praktijk wordt overgenomen door een andere praktijkhouder, spreken we van een praktijkovername. Bij een praktijkovername neemt u contact op met de Kamer van Koophandel (KvK) voor het wijzigen van de bestuurder van de organisatie.

Als het KvK-nummer van de organisatie wijzigt, houdt dit in dat de juridische entiteit van de organisatie wijzigt. In dat geval zal er contact opgenomen moeten worden met het AGB-register. Zij zijn de beheerder van uw AGB-gegevens en bepalen of de organisatie een nieuwe AGB-code krijgt.

U krijgt een nieuwe AGB-code

Als er een nieuwe AGB-code wordt uitgegeven, dient de nieuwe AGB-code aangemeld te worden  als nieuwe klant bij VECOZO. Dit kan via de bruine knop “Klant worden” rechtsboven op onze website.

Wanneer een nieuwe AGB-code wordt uitgegeven, kan de huidige (dan oude) AGB-code beëindigd worden. Dit kan via het daarvoor bestemde formulier op de website van het AGB-register. Als de AGB-code beëindigd is bij het AGB-register wordt dit automatisch doorgegeven aan VECOZO. U krijgt dan van VECOZO een periode van zes maanden waarin uw certificaten voor deze AGB-code geldig blijven om declaraties en andere zaken af te handelen.

U behoudt uw AGB-code

Als de AGB-code niet wijzigt, is het van belang dat de gegevens bij uw AGB-code overeen komen met de gegevens bij de Kamer van Koophandel en VECOZO.  Wij verzoeken u dit te controleren.

  • Wanneer er bij de AGB-code bijvoorbeeld een ander KvK-nummer vermeld staat als waar de overeenkomst met VECOZO op is afgesloten, vernemen wij dit graag van u.
  • Het kan zijn dat de contactpersoon verandert, dit kunt u via het formulier “Contactpersoon wijzigen” op laten aanpassen. 
  • Als er medewerkers vertrekken met een persoonlijk certificaat verzoeken wij u de betreffende certificaten in te trekken. Ook kunt u certificaten aanvragen voor nieuwe medewerkers. Dit kan de contactpersoon doen via VECOZO Gebruikersbeheer. Meer informatie over Gebruikersbeheer vindt u hier.
  • Wilt u via VECOZO contracten afsluiten met de zorgverzekeraars? Dan kunt u middels het daarvoor bestemde formulier rechten voor het Zorginkoopportaal aanvragen. Wanneer de Contactpersoon van uw instantie inlogt op de website van VECOZO kan hij/zij het aanvraagformulier Zorginkoopportaal digitaal invullen. U vindt het aanvraagformulier hier.

Gerelateerde pagina's

Beëindiging AGB-code

Wijzigen ondernemingsgegevens

E-mailadressen en notificaties

Klachten