Hoe kan ik de AGB-gegevens van de onderneming en vestiging wijzigen?

Antwoord

Door op de blauw onderstreepte naam van de zorgverlener, onderneming of vestiging te klikken gaat u naar het scherm met de betreffende detailgegevens.

AGB%20onderneming%20start.jpg

Het wijzigen van gegevens bestaat altijd uit twee stappen:

  • Stap 1: Het invoeren van de te wijzigen gegevens:

U kunt gegevens wijzigen via de knop ‘Wijzig’ bovenaan in de titelbalk, of via het wijzig-icoon achter een detailregel.

AGB%20wijzigen1.jpg

Op het daaropvolgende invoerscherm kunt u de gegevens aanpassen. Wilt u de aangebrachte wijziging doorvoeren, klik dan onderaan het scherm op de knop ‘Naar stap 2’.

  • Stap 2: Het bevestigen van de wijziging(en):

In stap 2 ziet u ter controle de oude en de gewijzigde gegevens naast elkaar staan. Is de wijziging niet correct en wilt u nog iets aanpassen, dan kunt u nog terug naar Stap 1.

AGB%20wijzigen2.jpg

Zijn de aangebrachte wijzigingen correct en wilt u deze definitief wijzigen, dan klikt u op de knop ‘Verstuur naar Vektis’.

De wijzigingen worden doorgestuurd naar Vektis en verwerkt in het AGB-register. Sommige wijzigingen moeten eerst door Vektis worden gecontroleerd, en worden daardoor pas op een later tijdstip zichtbaar.

Om adresgegevens, communicatiegegevens of werkrelaties op een van de tabbladen toe te voegen selecteert u (indien aanwezig) in de keuzelijst ‘Type’ het gewenste gegevenstype, en klikt u op de knop ‘Voeg toe’. Op het daaropvolgende invoerscherm kunt u de gegevens aanpassen.

Om de nieuwe gegevens door te voeren klikt u onderaan het scherm op de knop ‘Naar stap 2’. Hier wordt weer om bevestiging gevraagd; pas als u op de knop ‘Verstuur naar Vektis’ klikt wordt de toevoeging definitief.

Om communicatiegegevens of werkrelaties op een van de tabbladen te verwijderen klikt u achteraan de betreffende detailregel op het verwijder-icoon. Ook nu wordt weer om een bevestiging gevraagd; pas als u op de knop ‘Verstuur naar Vektis’ klikt wordt de verwijdering definitief.

Als u nieuwe adresgegevens, communicatiegegevens of werkrelaties heeft toegevoegd dienen deze eerst door Vektis bevestigd te worden voordat u deze gegevens opnieuw kunt bewerken via de website van VECOZO. De adresgegevens van Wlz- en Zvw-instellingen kunnen niet via de website van VECOZO gewijzigd worden. Als er nog onbevestigde gegevens zijn ziet u hierover een melding in het scherm en/of ontbreekt in de Actie-kolom de mogelijkheid om de gegevens in de betreffende regel te wijzigen of verwijderen.

AGB-gegevens onderneming en vestiging
Door op het hoofdscherm ‘Wijzigen van AGB-gegevens’ op de blauw onderstreepte naam van de onderneming of vestiging te klikken gaat u naar het detailscherm met ondernemingsgegevens.

Onder de hoofdgegevens ziet u een aantal tabbladen, waarop de volgende gegevens gewijzigd kunnen worden:

  • Communicatiegegevens
  • Telefoonnummer
  • Website
  • E-mailadres
  • Faxnummer
  • Social media

De overige gegevens worden getoond ter informatie, maar zijn niet aanpasbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met Vektis AGB Support via: info@agbcode.nl of telefoonnummer 030 8008 380.

Via de knop ‘Wijzig’ in de titelbalk bovenaan het scherm kunt u de volgende gegevens toevoegen, wijzigen en/of verwijderen:

Openbaarheid gegevens

Via deze optie geeft u aan of de gegevens die bij de onderneming of vestiging horen gevonden kunnen worden via de Webzoeker op www.agbcode.nl, of afgeschermd moeten worden.

Werkrelaties

Bij de werkrelaties kunt u zorgverleners via hun persoonlijke AGB-code aan de vestiging koppelen. U kunt hierbij een aanvangsdatum opgeven en aangeven dat de persoon werkzaam is bij de vestiging. Daarnaast kunt u gekoppelde zorgverleners ontkoppelen door een einddatum bij de betreffende werkrelatie op te geven.

Net als bij alle andere wijzigingen volgt ook na het toevoegen, aanpassen of verwijderen van werkrelaties een tweede stap waarin om bevestiging wordt gevraagd. Pas daarna wordt de mutatie naar Vektis gestuurd.

Let op: als er eenmaal een einddatum bij een werkrelatie is ingevuld en bevestigd kan deze NIET meer gewijzigd worden! U dient (nadat de beëindiging van de relatie door Vektis is bevestigd) de werkrelatie dan eerst weer opnieuw toe te voegen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen