Let op! Het is op dit moment erg druk bij onze afdeling Support. De wachttijd kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Meer weten?

Waarom keurt VECOZO mijn Wmo of Jeugdwet bericht af?

Antwoord

Wmo en Jeugdwet registratieberichten en declaratieberichten kunnen door VECOZO worden afgekeurd als deze niet correct gevuld zijn. Hieronder wordt beschreven hoe u de fout kunt achterhalen en waar mogelijk kunt oplossen.

VECOZO voert op ontvangen berichten verschillende controles uit:

  • Bij de ontvangst worden een aantal technische controles uitgevoerd (voldoen de bestanden aan de vastgestelde specificaties en grootte, kloppen de gegevens van zender en ontvanger, etc.). Als deze 'XSD controles' leiden tot afkeur wordt er een foutbericht gestuurd naar de afzender en/of indiener van het bericht.
  • Daarna worden bij declaratieberichten (303 en 323 berichten) ook nog enkele inhoudelijke controles uitgevoerd, conform de controleregels die zijn opgesteld door Zorginstituut Nederland. Als deze 'XSLT controles' leiden tot afkeur wordt een retourbericht met retourcodes gestuurd naar de afzender en/of indiener van het bericht. Bij Wmo en Jeugdwet declaraties is dit altijd '0001 - Bericht is afgekeurd om technische redenen'. Uw softwareleverancier kan voor u uitzoeken wat de fout is.

Zowel foutberichten als retourberichten worden waar mogelijk gekoppeld aan het heenbericht, en zijn te vinden via het tabblad 'Gerelateerde berichten'. Dit gebeurt vooralsnog NIET bij 323 en 325 berichten.

Als een bericht door VECOZO wordt afgekeurd krijgt dit zowel in het overzicht met zoekresultaten als in de Detailinformatie de Berichtstatus 'Afgekeurd door dienst':

foutbericht-1.jpg

1. Bij 'Berichtstatus' ziet u aan de status 'Afgekeurd door dienst' dat het bericht is afgekeurd door VECOZO.

2. Bij 'Afkeurreden' ziet u de (eerste) foutmelding staan. Er kunnen meerdere foutmeldingen zijn, deze zijn terug te vinden in het foutbericht.

3. Op het tabblad 'Gerelateerde berichten' ziet u een overzicht van alle berichten die bij het (heen)bericht horen. Dit kunnen zowel retourberichten als foutberichten zijn. De berichten zijn chronologisch gerangschikt; het ('actieve') bericht waarvan u de detailinformatie aan het bekijken bent herkent u aan het zwarte, niet-onderstreepte regelnummer.

Klik op het blauw onderstreepte nummer vooraan de regel om naar het retour- of foutbericht te gaan. Het gekozen regelnummer wordt nu zwart en niet onderstreept (actief), en in de detailinformatie boven het tabblad ziet u nu de gegevens van het foutbericht:

Bij het veld 'Actie' ziet u nu de actie 'Afkeuren' staan. Op het tabblad 'Fouten' worden 1 of meer foutmeldingen getoond. Per fout wordt een foutcode, omschrijving en toelichting getoond.

declaratiebericht-detailinformatie-fout.jpg

Afkeur van declaraties

Afkeur door VECOZO

Als er een technische fout in een declaratie wordt geconstateerd wordt het bericht door VECOZO afgekeurd met de melding 'Het bericht is afgekeurd op basis van xslt controles'. De berichtstatus wordt dan ‘Afgekeurd door dienst’; het retourbericht dat naar de afzender van het bericht wordt gestuurd bevat de retourcode 0001 – Bericht is afgekeurd om technische redenen’.

Neem bij een afkeur van uw declaratie door VECOZO contact op met uw softwareleverancier. Die kan voor u uitzoeken wat de fout is, en indien nodig met behulp van testgegevens de precieze oorzaak achterhalen via de validatiemodule op iStandaarden.nl. Deze module is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Afkeur door de gemeente

Als de declaratie door de gemeente inhoudelijk wordt afgekeurd geeft de foutcode de reden van afkeur aan, bijvoorbeeld ‘0150 (Totaal declaratie/factuurbedrag ontbreekt of is onjuist)’ of ‘8835 (Totaal BTW-bedrag ontbreekt of is onjuist)’. Een overzicht van de foutcodes vindt u op de website van iStandaarden.nl.

Neem bij onduidelijkheid over een gedeeltelijke of volledige afkeur door de gemeente (de afzender van het retourbericht is dan de gemeente, en niet VECOZO) contact op met de betreffende gemeente voor nadere uitleg.

Lijst met foutcodes

 

BRS01

Afzender is niet bekend bij VECOZO

De afzender (de AGB-code in combinatie met de 'rol') moet bekend zijn in het systeem van VECOZO. Het attribuut 'rol’ kan de waarde Instelling, Zorgverlener of Praktijk hebben. Als de AGB-code correct is, is er waarschijnlijk via uw software een verkeerde rol ingevuld, en klopt de combinatie AGB-code en Rol niet. Neem contact op met uw softwareleverancier; die weet waar u dit in uw softwarepakket kunt aanpassen.

Weet u niet welke rol bij de AGB-code hoort? In het verleden bent u als zorgaanbieder bij het toekennen van de AGB-code door Vektis geïnformeerd over de bijbehorende rol (relatietype). Mocht u niet meer over deze informatie beschikken, dan geeft onderstaande lijst inzicht in de rol die voor u geldt in combinatie met uw zorgsoort. Hoewel de informatie in deze tabel met grote zorgvuldigheid is vastgesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Het nummer van de zorgsoort betreft de eerste 2 cijfers van uw achtcijferige AGB-code.

tabel zorgsoort rol.png

BRS02

Indienende partij beschikt niet over de juiste rol om voor dit berichttype berichten in te dienen.

De gebruiker van de indienende partij moet een geldige rol hebben, met andere woorden het certificaat van de gebruiker moet van de juiste autorisatie zijn voorzien. Impliciet geldt dat als de rol aanwezig is bij de gebruiker, de instantie van de gebruiker ook een geldige Wmo / Jeugdwet (afhankelijk van berichttype) grondslag bezit.

BRS03

Indiener beschikt niet over een toestemmingsverklaring van de afzender om voor dit berichttype berichten in te dienen.

Als de afzender (de AGB-code die in het bericht wordt genoemd) en de indiener (de AGB-code waaronder het gebruikte certificaat valt) niet gelijk zijn, wordt gecontroleerd of de afzender een toestemmingsverklaring heeft afgegeven aan de indiener om namens de afzender een Wmo of Jeugdwet bericht in te dienen. Als dit niet het geval is volgt deze melding.

BRS04

Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO of AGB is incorrect.

De geadresseerde moet een contract hebben met VECOZO en aangesloten zijn, tevens dient de AGB correct te zijn.

BRS05

Geadresseerde partij beschikt niet over de juiste rol om voor dit berichttype berichten te ontvangen.

De geadresseerde instantie moet op het ontvangstmoment van het bericht bij VECOZO aangesloten zijn onder de juiste grondslag (Wmo en/of Jeugdwet). De controle geldt uitsluitend voor instanties uit het zorgaanbieders-domein: praktijk, instelling en zorgverlener. 

CC01

Payload is niet correct aangeleverd.

De payload is het daadwerkelijke bestand dat u heeft ingediend. Dit bestand dient als zip-bestand te worden ingediend; het zip-bestand mag maar één bestand bevatten. Het is NIET mogelijk om meerdere bestanden tegelijk via een zip-bestand in te dienen.

CC02

Bericht voldoet niet aan de specificaties (bericht niet conform XSD).

Het bericht voldoet niet aan de XSD (de opbouw en structuur) zoals deze is vastgesteld door Zorginstituut Nederland / iStandaarden. Neem contact op met uw softwareleverancier.

CC03

Bestand is te groot

De maximale grootte van het zip-bestand is groter dan de toegestane 25 MB.

CC04

TraceerID en ConversatieID niet of onjuist gevuld.

Het Traceer ID en Conversatie ID moeten zijn gevuld en voldoen de standaard UUID (Universally Unique Identifier) v4 controle. In de header moet het Traceer ID zijn gevuld. Bij retourberichten wordt de controle ook uitgevoerd op het conversatie ID. Bij heenberichten wordt deze controle niet uitgevoerd omdat het Conversatie ID daarbij gelijk moet zijn aan het Traceer ID.

Het formaat van de UUID's is [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}, dus bijvoorbeeld 0e09a81f-64a0-4793-b946-d6538fb3f37e.

CC05

TraceerID en ConversatieID moeten gelijk zijn.

Het Conversatie ID is niet gelijk aan het Traceer ID in het webservice-request van het ingediende bericht. Neem contact op met uw softwareleverancier of zie het Berichtuitwisselingsdocument WMOJW (voor softwareleveranciers).

CC06

Applicatie gegevens zijn niet of onjuist gevuld.

Applicatie, ApplicatieVersie en ApplicatieSubversie zijn niet correct gevuld. Neem contact op met uw softwareleverancier.

CC08

UUID is niet uniek

Er is al een bericht met hetzelfde Traceer ID of Conversatie ID bekend bij VECOZO. Controleer of het bericht al eerder is ingediend of neem contact op met uw softwareleverancier.

CC11

Retourbericht declaratie mag maar 1 keer per heenbericht worden aangeboden.

Er is al een retourbericht ontvangen voor de betreffende declaratie; dit bericht is bezorgd bij de zorgaanbieder. Retourberichten kunnen worden afgekeurd als deze niet voldoen aan controles; afgekeurde berichten vallen buiten deze controle.

CC12

AlsAntwoordOp niet gevuld.

Bij retourberichten dient het element AlsAntwoordOp met het TraceerID van het heenbericht gevuld te zijn.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Registratieberichten

Declaratieberichten