Let op! Het is op dit moment erg druk bij onze afdeling Support. De wachttijd kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Meer weten?

Wat heeft VECOZO nodig om Wmo of Jeugdwet bestanden en/of statusupdates naar mijn eigen webservice te sturen?

Antwoord

Als uw instantie een eigen webservice heeft kunnen alle statuswijzigingen en (retour)berichten naar uw webservice worden ‘gepusht’, zodat deze gegevens automatisch worden overgenomen in uw informatiesysteem en u daarin altijd over de actuele status van de berichten beschikt.

Instanties die gebruik willen maken van een webservice dienen deze zelf te ontwikkelen; VECOZO kan hierbij geen ondersteuning bieden. Voor de webservice dient poort 443 gebruikt te worden, en dienen i.v.m. de noodzakelijke broker-instellingen een aantal gegevens aan VECOZO doorgegeven te worden:

  • de AGB-code en naam van de instantie waarvoor de broker moet worden ingesteld;
  • de naam van de dienst waarvoor de broker moet worden ingesteld;
  • de datum waarop de broker online moet worden gezet;
  • indien van toepassing: de deelgebieden/standaarden waarvoor de broker moet worden ingesteld;

  • de endpoint (URL) van uw webservice;
  • SOAP versie: 1.1 of 1.2;
  • MTOM: ja of nee;
  • een e-mailadres waar notificaties m.b.t. foutmeldingen van uw webservice naartoe kunnen worden verstuurd.

De contactpersoon van uw organisatie kan bovenstaande informatie mailen naar support@vecozo.nl. Belangrijk hierbij is dat het verzoek komt vanuit het geregistreerde e-mailadres bij VECOZO van de contactpersoon. 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Registratieberichten

Declaratieberichten