Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Hoe machtig ik een partij om namens mijn instantie declaraties af te handelen?

Antwoord

Het is mogelijk om een andere instelling (AGB-code of centrale administratie) of instantie (tussenpartij software of administratief) namens uw eigen instelling het declaratieverkeer te laten afhandelen. Daarvoor dient door de VECOZO-contactpersoon een machtiging te worden afgegeven door het invullen van een toestemmingsverklaring.

TOESTEMMING AAN EEN EIGEN (CENTRALE) INSTELLING

Als u in uw declaraties verschillende vestigings- of regio gegevens (AGB codes) meezendt, maar u via een centrale administratie werkt die deze declaraties afhandelt, dan kunt u de centrale instantie machtigen. U kunt dan met de certificaten van de gemachtigde instantie de declaraties van de onderliggende instellingen versturen en raadplegen.

U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken met behulp van het daarvoor bestemde formulier. U vindt het formulier via onderstaande link. 

Wijzigingsformulieren

Voor het machtigen gelden de volgende spelregels:

  • Alle AGB-codes zijn contractueel aangesloten bij VECOZO voor VSP-EDP
  • De aangesloten AGB-codes vallen onder dezelfde juridische entiteit (KvK registratie);
  • De (hoofd)onderneming kan door meerdere onderliggende vestigingen / regio’s gemachtigd worden
  • Een vestiging/regio kan altijd maar één (hoofd)onderneming machtigen
  • Een gemachtigde (hoofd)onderneming kan op haar beurt zelf geen machtiging geven aan een (hoofd)onderneming of vestiging/regio;
TOESTEMMINGSVERKLARING INTREKKEN

Een afgegeven machtiging kan weer worden ingetrokken met behulp van het daarvoor bestemde formulier. U vindt het formulier via onderstaande link. 

Wijzigingsformulieren

TOESTEMMINGSVERKLARING AAN DERDEN

Als u er voor kiest om de declaraties te laten verlopen via een softwareprogramma dat wordt gehost door derden, dan kan de contactpersoon van de betreffende instelling(en) dit met zijn of haar persoonlijk certificaat direct inregelen via een online toestemmingsverklaring. Meer informatie hierover vindt u hier. 

Let op: Het is niet mogelijk om gelijktijdig een toestemmingsverklaring aan zowel een derde partij als aan een hoofdonderneming af te geven.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars