Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Welke algemene of betaalvoorwaarden van de zorgverzekeraars zijn voor mij van toepassing?

Antwoord

Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgaanbieders over het declareren van geleverde zorg via afgesloten inkoop- of betaalovereenkomsten. Als u geen inkoop- of betaalovereenkomst heeft gesloten met de zorgverzekeraar, dan zijn de meest actuele algemene of betaalvoorwaarden van toepassing zoals terug te vinden op de website van de zorgverzekeraar bij de beroepsgroep waar u toe behoort.

Als u gebruik maakt van de dienst VSP-EDP om te declareren bij zorgverzekeraars, dan wordt u geacht bekend te zijn met deze algemene of betaalvoorwaarden en deze geaccepteerd te hebben. Via VECOZO kunt u declaratiegegevens verzenden en retourinformatie ontvangen. Heeft u inhoudelijke vragen over de declaraties of de toepasselijke algemene of betaalvoorwaarden? Neem dan contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars