Wat is een UZI-pas?

Antwoord

Een UZI-pas wordt gebruikt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens via de elektronische weg. Een UZI-pas is net als het reguliere paspoort een belangrijk, persoonsgebonden waardedocument. Zorgaanbieders, indicatieorganen en hun medewerkers vervullen verschillende rollen in het zorgproces. Daarom zijn er ook verschillende soorten UZI-passen en toepassingsmogelijkheden. Voor meer informatie over de UZI-pas kunt u contact opnemen met het UZI-register.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Installeren/Verlengen

Back-up maken/terugplaatsen

Inloggen/Wachtwoord

Gebruikersbeheer

Geblokkeerd/Verlopen/Verwijderd

UZI-pas

Testomgeving