Waar kan ik het retourbestand vinden en downloaden na het indienen van het OHW-bestand?

Antwoord

De statushistorie vindt u als tabblad onderaan de pagina, als u het OHW-bestand ingediend hebt. De statushistorie kan één, twee of drie regels bevatten. Het scherm ververst niet automatisch; hiervoor kunt u de knop Ververs rechtsboven in het scherm gebruiken. Afhankelijk van de grootte van het bestand en van het aanbod bij de OHW-Grouper kan het enkele minuten tot een half uur duren voordat de verwerking is voltooid.

ohw%20detailinfo.jpg

Zodra na het verversen een regel met status ‘Verwerking voltooid’ verschijnt, kunt u via het tabblad Gerelateerde berichten het retourbestand vinden en downloaden:

ohw%20overzicht.jpg

Bericht # 1 is het ingediende OHW-bestand (Berichtstroom: Indienen).
Bericht # 2 is het antwoord van de OHW-Grouper (Berichtstroom: Ophalen).

Het retourbestand later terugzoeken

U kunt het retourbestand ook op een later tijdstip terugzoeken en downloaden. Om een bestand te zoeken kiest u voor het menu Diensten > Groupers > Zoeken.

Het onderstaande scherm verschijnt:

ohw%20zoeken.jpg

Let op: gaat u zoeken binnen dezelfde inlogsessie als die waarin u het bericht heeft ingediend, dan wordt standaard het zogenaamde Conversatie ID van het laatst ingediende OHW-bestand onthouden. Als u op de knop Zoek klikt krijgt u op basis van dit ID meteen dit bestand en het antwoord daarop van de OHW-Grouper te zien. Verwijder het Conversatie ID als u een ruimere zoekopdracht wilt opgeven.

Op het antwoordscherm worden per ingediende aanlevering één of twee resultaten getoond (één als de OHW-Grouper nog bezig is met de verwerking, twee als de OHW-Grouper klaar is met het samenstellen van het retourbestand).

Het retourbestand downloaden

Om het antwoord van de OHW-Grouper (het retourbestand) te downloaden klikt u vooraan de regel van het retourbericht op het download-icoon. Als u meerdere retourbestanden tegelijk wilt downloaden kunt u de gewenste regels aanklikken en linksboven op het scherm op de knop ‘Download’ klikken. U kunt ook per retourbericht op het cijfer vooraan de regel klikken, en op het daaropvolgende detailscherm de knop Download gebruiken:

ohw%20detailinfo%202.jpg

Op het scherm met Detailinformatie ziet u twee extra statusregels ('Aangeboden' en 'Bezorgd') . Rechtsboven op het scherm ziet u de knop Download; klik hierop om het bestand te downloaden en op te slaan voor verdere verwerking.

Op het tabblad Afleveringen ziet u in de kolom Status bij de Aflevermethode Download of en wanneer een retourbericht al eerder is opgehaald. De status is dan niet meer 'Gereed voor ophalen', maar 'Opgehaald'.

ohw%20overzicht%202.jpg

Let op: u kunt het retourbestand tot maximaal twee weken na het indienen van het OHW-bestand downloaden. Zodra het bestand is gedownload of er een poging hiertoe is gedaan (ook al is de poging afgebroken of mislukt) is deze optie nog slechts 24 uur beschikbaar.

Mocht het niet lukken om het retourbestand tijdig te downloaden, dan kunt u het OHW-bestand altijd opnieuw indienen. In tegenstelling tot voorheen bij het DIS-portaal staat VECOZO namelijk wel toe dat hetzelfde OHW-bestand meerdere keren wordt ingediend.

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Onderhanden werk (OHW)-Grouper

Declaratie-Grouper

Informatie voor Softwarepartijen