Hoe vraag ik een machtiging aan voor de grondslag Zorgverzekeringswet (Zvw)

Antwoord

Een Machtiging aanvragen kan op twee verschillende manieren. U kunt direct via de website een Machtiging aanvragen en u kunt een gedeelte al starten in het softwareprogramma om vervolgens in te stromen naar de website zodat u de machtiging verder kunt afmaken.

Een persoonlijk certificaat is altijd nodig voor het gebruik van het Machtigingenportaal. Een systeemcertificaat is alleen nodig als u de machtigingsaanvraag wil starten in het softwareprogramma.

Let op: de machtiging dient altijd aangevraagd te worden met een persoonlijk- en/of systeemcertificaat dat valt onder de praktijk of instelling op naam waarvan u de machtiging aanvraagt. Doet u dit niet, dan volgt een foutmelding dat u onvoldoende rechten heeft.

Via de website

Als u een Machtigingsaanvraag via de website aan wil vragen, kiest u voor Mijn diensten > Machtigingenportaal > Aanvragen > Zorgverzekeraar (Zvw) of Zorgkantoor (Wlz).

  1. Allereerst is het belangrijk om een begindatum op te geven. De begindatum geeft aan per welke datum u de machtiging aanvraagt. U kunt met terugwerkende kracht een machtigingsaanvraag indienen als de zorgverzekeraar dit toestaat. U vult dan een datum uit het verleden in. U kunt geen machtiging in de toekomst aanvragen, omdat er een Controle Op Verzekeringsgegevens (COV) wordt uitgevoerd en niet in de toekomst bekeken kan worden waar een patiënt verzekerd is.
  2. De machtigingsaanvraag begint altijd met een Controle op Verzekeringsgegevens (COV). Er zijn diverse zoekcriteria, maar niet alle criteria hoeft ingevuld te worden. U klikt op de zoekknop en als er één verzekerde wordt gevonden verschijnt het scherm ‘Aanvragen machtiging’. Het is mogelijk dat er meer dan één verzekerde gevonden wordt, dan verschijnt een tussenstap:

zoekresultaat.jpg

  1. Vervolgens wordt automatisch de AGB-code van de praktijk vermeld waaronder u bent ingelogd. Als dit niet klopt, bent u ingelogd onder een andere praktijk AGB-code. Daarna vult u de 8-cijferige AGB-code in van de zorgverlener die de behandeling gaat uitvoeren.

aanvragen%20machtiging.jpg

  1. Hierna vult u de verstrekking gegevens in dat de gewenste zorgsoort, specialisme en diagnose of verstrekking inhoudt. Er kan alleen gekozen worden voor specialismen en verstrekkingen die door de betreffende zorgverzekeraar worden ondersteund. Als er specialismen/verstrekkingen ontbreken, kan de machtiging niet digitaal aangevraagd worden.
  2. Tot slot vinkt u aan dat u een notificatiemail wenst te ontvangen en vult u één of meerdere e-mailadressen in zodat u bericht krijgt wanneer:
  • de aanvraag is beoordeeld door de zorgverzekeraar;
  • de zorgverzekeraar een machtigingsnummer aan de machtiging toekent;
  • de zorgverzekeraar aangeeft extra informatie nodig te hebben voor de beoordeling van de aanvraag;
  • de aanvraag langer dan 24 uur de status opgeslagen heeft. Aanvragen die na tien dagen nog steeds deze status hebben worden automatisch verwijderd.

Hierna start de vragenlijst die is opgesteld door de betreffende zorgverzekeraar.

Via het softwareprogramma

Als uw softwareprogramma het Machtigingenportaal ondersteunt kunt u via de ‘Instroomservice’ doorlinken naar het portaal. Gegevens van de verzekerde, de verstrekking, gegevens van eigen instantie en zorgverlener zijn dan al bekend. Handig hieraan is dat deze gegevens niet meer handmatig ingevuld hoeven te worden door de aanvrager, maar met één druk op de knop meteen in het portaal staan.

Een vereiste is een systeemcertificaat en de aanvrager heeft ook een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig, omdat de aanvraag op de website afgemaakt dient te worden. Beide certificaten dienen de autorisaties voor het Machtigingenportaal te hebben en moeten gekoppeld zijn aan dezelfde praktijk AGB-code. Het is niet mogelijk om met certificaten onder de ene AGB-code machtigingen voor een andere AGB-code aan te vragen. Dit levert anders foutmeldingen op.

Buitenlands ziekenhuis

De gecontracteerde ziekenhuizen kiezen in het Machtigingenportaal voor de zorgsoort ‘Ziekenhuiszorg’, het specialisme ‘Buitenlandse zorgverlener’ en de verstrekking ‘Buitenlandse aanvraag’. Hierbij hoeft (in tegenstelling tot aanvragen door Nederlandse ziekenhuizen) geen persoonlijke AGB-code van de zorgverlener te worden ingevuld.

aanvragen%20buitenland.jpg

De volgende stap is het invullen van een aanvraagformulier dat voor bepaalde zorgverzekeraars uniform is. In het aanvraagformulier is tevens een toestemmingsverklaring, zie onderstaand document, voor de patiënt opgenomen. Dit formulier kunt u uitprinten, door de patiënt in laten vullen, inscannen en toevoegen aan de aanvraag. Let op: deze verklaring is verplicht.

Toestemmingsverklaring

Na het afronden en indienen van de aanvraag wordt deze ter beoordeling aangeboden aan een medisch adviseur van de betreffende zorgverzekeraar. Het resultaat van deze beoordeling wordt via het machtigingenportaal teruggekoppeld aan de aanvrager.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen