Welke rollen kent de aansluitovereenkomst?

Antwoord

Er zijn vijf rollen binnen VECOZO: tekenbevoegde, hoofdcontactpersoon, contactpersoon, gebruiker en ICT-beheerder. Hieronder worden deze verder toegelicht.

De hoofdcontactpersoon wordt voor VECOZO het eerste aanspreekpunt van de organisatie. De contactpersoon is voor VECOZO niet langer het eerste aanspreekpunt voor de communicatie. 

Tekenbevoegde

De tekenbevoegde is geregistreerd op het uittreksel van de Kamer van Koophandel als besturend, natuurlijk persoon. De tekenbevoegde is bevoegd om een overeenkomst met VECOZO aan te gaan. Daarnaast kan hij/zij op ondernemingsniveau een overeenkomst wijzigen of beëindigen.

Om de tekenbevoegde te registreren, hebt u nodig:

 • voor- en achterna(a)m(en) van de gewenste tekenbevoegde;
 • geboortedatum van de gewenste tekenbevoegde;
 • persoonsgebonden zakelijke e-mailadres;
 • persoonsgebonden zakelijk mobiele telefoonnummer.

Omdat de tekenbevoegde geïdentificeerd dient te worden, dient u de naam op te geven zoals vermeld op het legitimatiebewijs.

Hoofdcontactpersoon

De hoofdcontactpersoon is voor VECOZO het eerste aanspreekpunt. Hij of zij moet in (loon)dienst zijn. De hoofdcontactpersoon is namens de onderneming verantwoordelijk voor de contactpersonen. Daarnaast kan hij/zij op ondernemingsniveau een overeenkomst wijzigen. 

De hoofdcontactpersoon ontvangt per post en per e-mail met de noodzakelijke, vertrouwelijke gegevens en beheert deze. Om de hoofdcontactpersoon te registreren, hebt u nodig:

 • voor- en achterna(a)m(en) van de hoofdcontactpersoon;
 • geboortedatum van de hoofdcontactpersoon;
 • persoonsgebonden zakelijke e-mailadres;
 • persoonsgebonden zakelijk mobiele telefoonnummer.

Omdat de hoofdcontactpersoon geïdentificeerd dient te worden, dient u de naam op te geven zoals vermeld staat op het legitimatiebewijs.

Contactpersoon

De contactpersoon is verantwoordelijk voor een AGB-code (vestiging) binnen een onderneming. Hij of zij is in (loon)dienst van de onderneming. De contactpersoon beheert gebruikers voor een vestiging.

Om een contactpersoon te registreren, hebt u nodig (per contactpersoon):

 • AGB-code van de betreffende vestiging;
 • naam (voor- en achternaam);
 • persoonsgebonden zakelijke e-mailadres;
 • persoonsgebonden zakelijk telefoonnummer

Zie ook onze Factsheet Rol en taken Contactpersoon LRA

Gebruiker

Een gebruiker logt in op de website van VECOZO en maakt gebruik van de diensten waar hij/zij toegang toe heeft.

ICT-beheerder

Een ICT-beheerder mag namens uw onderneming (en de onderliggende AGB-codes) medewerkers ondersteunen bij het installeren of vernieuwen van certificaten. Dit is een optionele rol.

Om een ICT-beheerder te registreren, hebt u de naam van deze persoon, afdeling of naam van de externe partij nodig.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Ondertekenen