Welke rollen kent de aansluitovereenkomst?

Antwoord

Er zijn drie nieuwe rollen: tekenbevoegde, hoofdcontactpersoon en ICT-beheerder.

De hoofdcontactpersoon wordt voor VECOZO het eerste aanspreekpunt van de organisatie. De rollen 'contactpersoon' en 'gebruiker' blijven bestaan, maar de contactpersoon is voor VECOZO niet langer het eerste aanspreekpunt voor de communicatie.

Dit zijn alle rollen:

Tekenbevoegde

De tekenbevoegde is bevoegd om een overeenkomst met VECOZO aan te gaan. Daarnaast kan hij/zij op ondernemingsniveau een overeenkomst wijzigen of beëindigen.

Om de tekenbevoegde te registreren, hebt u nodig:

  • voor- en achterna(a)m(en) van de gewenste tekenbevoegde;
  • persoonsgebonden zakelijke e-mailadres;
  • persoonsgebonden zakelijk mobiele telefoonnummer.

Omdat de tekenbevoegde geïdentificeerd dient te worden, dient u de naam op te geven zoals vermeld op het paspoort of de identiteitskaart.

Hoofdcontactpersoon

De hoofdcontactpersoon is voor VECOZO het eerste aanspreekpunt. Hij of zij moet in (loon)dienst zijn. De hoofdcontactpersoon is namens de onderneming verantwoordelijk voor de contactpersonen en gebruikers.

De hoofdcontactpersoon ontvangt per post en e-mail de noodzakelijke, vertrouwelijke gegevens en beheert deze. Om de hoofdcontactpersoon te registreren, hebt u nodig:

  • voor- en achternaam van de hoofdcontactpersoon;
  • geboortedatum van de hoofdcontactpersoon;
  • persoonsgebonden zakelijke e-mailadres;
  • persoonsgebonden zakelijk mobiele telefoonnummer.

Omdat de hoofdcontactpersoon geïdentificeerd dient te worden, dient u de naam op te geven zoals vermeld op het paspoort of de identiteitskaart.

ICT-beheerder

Een ICT-beheerder kan namens uw onderneming (en de onderliggende AGB-codes) medewerkers ondersteunen bij het installeren of vernieuwen van certificaten. Dit is een optionele rol.

Om een ICT-beheerder te registreren, hebt u de naam van deze persoon, afdeling of externe partij nodig.

Contactpersoon

De contactpersoon is verantwoordelijk voor een AGB-code (vestiging) binnen een onderneming. Hij of zij is in (loon)dienst van de onderneming. De contactpersoon kan gebruikers beheren voor een vestiging.

Om een contactpersoon te registreren, hebt u nodig (per contactpersoon):

  • naam (voor- en achternaam);
  • persoonsgebonden zakelijke e-mailadres;
  • persoonsgebonden zakelijk telefoonnummer

Gebruiker

Een gebruiker kan inloggen op de website van VECOZO en gebruikmaken van de diensten waar hij/zij toegang toe heeft.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Ondertekenen