Waarom een aansluitovereenkomst en geen verwerkersovereenkomst?

Antwoord

Opdrachtgevers van VECOZO (o.a. zorgverzekeraars en gemeenten) hebben vanuit wet- en regelgeving taken toebedeeld gekregen. Voorbeelden hiervan zijn verwerking van declaraties of het beschikbaar stellen van verzekerdengegevens. Via VECOZO worden diensten beschikbaar gesteld ten behoeve van deze taken en doelstellingen. Afnemers van deze diensten zijn (tussenpartijen van) zorgaanbieders. Als verwerkersverantwoordelijke stellen de opdrachtgevers van VECOZO het doel en de middelen vast van de verwerking van persoonsgegevens en de diensten die van toepassing zijn. Daarmee is VECOZO verwerker van gegevens voor haar opdrachtgevers. Vanuit het perspectief van zorgaanbieders en hun partners is VECOZO een derde partij. U ontvangt daarom van ons een aansluitovereenkomst en geen verwerkersovereenkomst.

U leest meer hierover op de website van Autoriteit Persoonsgegevens:

Mogen mijn zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeenten mijn gegevens uitwisselen via VECOZO?

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Ondertekenen