Waarom moet mijn bedrijf voor een aansluiting op VECOZO voldoen aan NEN7510?

Antwoord

Wet- en regelgeving eist dat bij de verwerking van persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden. Specifiek voor de zorg geldt als norm de NEN7510. Deze norm acht VECOZO van grote waarde bij de aansluiting van partijen op haar systemen.

Zorgaanbieders moeten conform NEN7510 zorg dragen voor een veilig en zorgvuldig gebruik van het door hen gebruikte zorginformatiesysteem. VECOZO ondersteunt zorgaanbieders daarbij in de koppeling op VECOZO door naar bewijslast te vragen bij de door hen ingeschakelde software- en administratieve dienstverleners over naleving van de NEN7510.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Identificeren en ondertekenen