Hoe moet ik het aanvraagformulier van het Zorginkoopportaal invullen?

Antwoord

Het aanvraagformulier is via de "Home"-pagina van VECOZO te vinden onder het kopje "aanvragen en wijzigen"

Let op: dit formulier is alleen toegankelijk voor een ingelogde contactpersoon.

Hieronder vindt u de stappen voor het doorlopen van het aanvraagformulier.

 

Stappen in het aanvraagformulier

In de eerste stap kunt u aangeven voor hoeveel gebruikers u een certificaat wenst aan te vragen of wenst te wijzigen.

Aanvraagform5

Hierna komt u in het scherm om de gegevens van de gebruiker(s) in te vullen:

Aanvraagform6

Wanneer u op de knop “volgende” klikt, ontvangt u een scherm om het e-mailadres te bevestigen. In de volgende stap zal er gevraagd worden of de gebruiker al een persoonlijk certificaat onder deze praktijk/instelling heeft. Deze kunt u met “Ja” of “Nee” beantwoorden.

Indien u kiest voor “Ja” krijgt in het volgende scherm de mogelijkheid om het gebruikersnummer op te geven, wanneer er gekozen wordt voor “Nee” volgen de vragen over de gewenste autorisaties.

Contracteermodule

In het aanvraagformulier wordt de vraag gesteld of de gebruiker toegang nodig heeft tot de contracteermodule van het Zorginkoopportaal. Indien daar voor “Ja” wordt gekozen, zal bij de volgende vraag gevraagd worden of deze gebruiker ook tekenbevoegde is volgens het register van de Kamer van Koophandel.

Deze gegevens zijn verder niet van belang voor de Uitvraag- en Onderhandelmodule.

Aanvraagform7

 

Uitvraagmodule

In de uitvraagmodule kunnen de zorgverzekeraars ‘digitaal’ een vragenlijst aanbieden aan een, eventueel te contracteren zorgverlener of instelling. Dit proces geeft de zorgverzekeraar de benodigde informatie en fungeert als kwalificatie in het verdere contacteerproces.

De toegang tot de uitvraagmodule kan aan iedere gewenste gebruiker toegekend worden. In het aanvraagformulier kunt u aangeven of deze betreffende gebruiker via de uitvraagmodule wenst te gaan werken.

Uitvragen webformulier.PNG

Onderhandelmodule

De optie voor onderhandelen is niet voor alle zorgsoorten beschikbaar. Wanneer uw AGB-code hier geen toegang toe ontvangt, dan zult u deze vraag ook niet te zien krijgen in het aanvraagformulier.

Bij het koppelen van uw certificaat aan de module moet er een autorisatie worden toegekend aan uw certificaat. Er zijn 3 globale rollen te onderkennen. Een gebruiker kan één van de onderstaande rollen hebben:

Aanvraagform8

Afhankelijk van de autorisatie zult u meer of minder menu-items op uw scherm zien. Er moet per organisatie altijd minimaal één certificaat gekoppeld zijn met de bevoegdheid om een onderhandeling te accorderen (rol 3). Als dit niet het geval is kunnen de onderhandelingen niet worden afgerond en tot een contract worden gemaakt.

Naast deze globale rollen zijn een aantal aanvullende rollen (b.v. voor toegang tot de technische exportbestanden voor de backoffice voor de Zorgverzekeraars) beschikbaar die apart kunnen worden toegekend.

Nalevingsmodule

In de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal is het mogelijk om onderhanden werk, productiecijfers, zorgprofielen en/of jaarcijfers aan te leveren aan de zorgverzekeraar.

Deze autorisatie kan alleen gegeven worden in combinatie met onderhandelen MSZ (minimaal rol 1).

Naleving webformulier.png

Correspondentieadres

Er zal, in het aanvraagformulier, worden gevraagd of u een correspondentieadres wenst op te geven. Naar dit adres zal de post die VECOZO u verstuurd, worden toegestuurd. Bij het aanmaken van nieuwe persoonlijke certificaten wordt er per post een pincode naar uw praktijk verzonden.

Mocht u zien dat het bezoekadres van de praktijk of instelling niet juist is dan willen wij u verzoeken om contact op te nemen met Vektis (AGBcode.nl) Zij beheren namelijk het AGB-register en kunnen hierin een aanpassing voor u doen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule