Hoe moet ik het aanvraagformulier van het Zorginkoopportaal invullen?

Antwoord

Het aanvraagformulier is via de startpagina van VECOZO te vinden als u de volgende stappen volgt: Aanvragen en wijzigen > Zorgaanbieder > Certificaat aanvragen/wijzigen Zorginkoopportaal.

Let op: dit formulier is alleen toegankelijk voor een ingelogde contactpersoon.

Hieronder vindt u de stappen voor het doorlopen van het aanvraagformulier.

Stappen in het aanvraagformulier

Bij het starten van de aanvraag krijgt u eerst de gegevens van uw praktijk/instelling te zien. Zijn deze gegevens niet juist? Neem dan contact op met Vektis om deze gegevens te wijzigen.

Als u op volgende klikt wordt u gevraagd of de AGB- en adresgegevens kloppen. Deze gegevens worden automatisch opgehaald uit het AGB-register van Vektis. 

Let op! Deze gegevens dienen correct te zijn en worden ook op uw overeenkomst vermeld. Zijn de gegevens niet juist? Neem dan contact op met Vektis om deze gegevens te laten wijzigen.

Kloppen alle gegevens? Klik dan op 'Volgende'. Nu wordt er gevraagd om het Kamer van Koophandel (KvK) nummer. Dit is altijd een 8-cijferig nummer. Is uw instantie in het buitenland is gevestigd en u hebt geen Nederlandse inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Vul hier dan 8 nullen in.

Vervolgens kunt u aangeven voor hoeveel gebruikers u autorisaties wilt aanvragen voor het Zorginkoopportaal. Dit kan tot maximaal 10 gebruikers per aanvraag. Houdt u er rekening mee dat minstens een gebruiker van het Zorginkoopportaal tekenbevoegd moet zijn volgens het KvK-uittreksel vanwege het accepteren van de met de overeenkomsten met de zorgverzekeraar(s).

Aanvraagform5

Hierna komt u in het scherm om de gegevens van de gebruiker(s) in te vullen:

Aanvraagform6

Als u op de knop ‘volgende’ klikt, ontvangt u een scherm om het e-mailadres te bevestigen. In de volgende stap wordt gevraagd of de gebruiker al een persoonlijk certificaat onder deze praktijk/instelling heeft. Deze kunt u met ‘Ja’ of ‘Nee’ beantwoorden.

Als u kiest voor ‘Ja’ krijgt u in het volgende scherm de mogelijkheid om het gebruikersnummer en eventueel de zorgverlener AGB-code op te geven. De optie om de zorgverlener AGB-code op te geven wordt niet voor elke zorgsoort aangeboden.

Wanneer u kiest voor ‘Nee’ volgen de vragen over de gewenste autorisaties.

Contracteermodule

In het aanvraagformulier wordt de vraag gesteld of de gebruiker toegang nodig heeft tot de contracteermodule van het Zorginkoopportaal. In de contracteermodule kunnen de zorgverzekeraars ‘digitaal’ een contract aanbieden, welke de gebruiker in het portaal kan bekijken of accepteren.

Als u voor ‘Ja’ kiest, wordt vervolgens gevraagd of deze gebruiker ook tekenbevoegde is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Aanvraagform7

Deze gegevens zijn verder niet van belang voor de uitvraag- en onderhandelmodule.

Uitvraagmdoule

In de uitvraagmodule kunnen zorgverzekeraars ‘digitaal’ een vragenlijst aanbieden aan een zorgverlener of instelling. De vragenlijst geeft de zorgverzekeraar de benodigde informatie en fungeert als kwalificatie in het verdere contacteerproces.

De toegang tot de uitvraagmodule kan aan iedere gewenste gebruiker toegekend worden. In het aanvraagformulier kunt u aangeven of de betreffende gebruiker van de uitvraagmodule gebruik wenst te maken.

uitvragen-webformulier.png

 

Onderhandelmodule

De optie voor onderhandelen is niet voor alle zorgsoorten beschikbaar. Wanneer uw AGB-code hier geen toegang toe ontvangt zult u deze vraag ook niet te zien krijgen in het aanvraagformulier.

Bij het koppelen van uw certificaat aan de module moet een autorisatie worden toegekend aan uw certificaat. Er zijn 3 rollen te onderkennen. Een gebruiker kan één van de onderstaande rollen hebben:

 

Rol

Bevoegdheden

1

Kijkrechten

Contracten raadplegen

Contracten zoeken

2

Kijkrechten + onderhandelen

Contracten raadplegen

Contracten zoeken

Onderhandelen

3

Kijkrechten + onderhandelen + goedkeuren onderhandeling

Contracten raadplegen

Contracten zoeken

Onderhandelen

Onderhandelingen goedkeuren

Afhankelijk van de autorisatie zult u meer of minder menu-items op uw scherm zien. Er moet per organisatie minimaal één certificaat gekoppeld zijn met de bevoegdheid om een onderhandeling goed te keuren (rol 3). Als dit niet het geval is kunnen de onderhandelingen niet worden afgerond en tot een contract worden gemaakt.

Nalevingsmodule

In de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal is het mogelijk om onderhanden werk, productiecijfers, zorgprofielen en/of jaarcijfers aan te leveren aan de zorgverzekeraar.

Deze autorisatie kan alleen gegeven worden in combinatie met onderhandelen MSZ (minimaal rol 1).

naleving-webformulier.png

Correspondentieadres

In het aanvraagformulier wordt gevraagd of u een correspondentieadres wenst op te geven. Naar dit adres zal VECOZO eventuele post versturen. Bij het aanmaken van een nieuw persoonlijk certificaat wordt er per post een pincode naar uw praktijk verzonden.

Ziet u dat het bezoekadres van de praktijk of instelling niet juist is dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Vektis. Zij beheren het AGB-register en kunnen hierin een aanpassing voor u doen.

Wat is de status van mijn aanvraag?

VECOZO verwerkt uw aanvraag voor het Zorginkoopportaal binnen vijf werkdagen.

Na het indienen van uw aanvraag hebt u een meldingsnummer per e-mail ontvangen. Op dit meldingsnummer is uw aanvraag geregistreerd (dit wordt gestuurd naar het e-mailadres van de geregistreerde contactpersoon). Is uw aanvraag niet ouder dan vijf werkdagen, dan willen wij u vragen om nog even geduld te hebben.

Is de aanvraag langer dan vijf werkdagen geleden ingediend, controleer dan of uw contactpersoon een bericht heeft ontvangen van onze afdeling Support en Administratie. Mogelijk hebben wij de aanvraag al behandeld of vragen gesteld over de inhoud van de aanvraag.

Hebt u geen reactie ontvangen? Neem dan een kijkje bij het laatste nieuws, als het verwerken van aanvragen langer duurt dan staat het hier vermeld. Neemt u anders contact op met Support en Administratie, houdt daarbij het meldingsnummer van uw aanvraag bij de hand.

Contact

Welke terugkoppeling kan ik verwachten over mijn aanvraag?

Als de aanvraag is afgekeurd of er zijn vragen ontstaan, dan sturen wij hierover bericht naar de contactpersoon.

Als wij uw aanvraag in behandeling nemen en daarbij de aanvraag verwerken en autorisaties toekennen ontvangt de contactpersoon hiervan een e-mailbericht. De contactpersoon ontvangt dit op het vastgelegde e-mailadres bij zijn of haar contactpersoon gegevens.

Uitvragen, contracteren en onderhandelen

 Voor de modules uitvragen, contracten en onderhandelen regelen wij binnen 48 uur na het toekennen van de autorisaties de definitieve in voor het Zorginkoopportaal. Daarvan ontvangt enkel de betreffende gebruiker een geautomatiseerd e-mailbericht op het e-mailadres dat in het aanvraagformulier is ingevuld.

Aanvragen zorgverzekeraars

Wanneer een zorgverzekeraar bij VECOZO een aanvraag doet, geldt hetzelfde proces als bij zorgaanbieders.

De formulieren voor het aanvragen en/of wijzigen van autorisaties voor een medewerker bij een zorgverzekeraar vindt u op onderstaande pagina:

Formulieren

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule