Ik ben niet tekenbevoegd voor de praktijk/instelling waar ik werkzaam ben. Waarom krijg ik dan toch contracten aangeboden?

Antwoord

Indien u als zelfstandige ondernemer bent gekoppeld aan een praktijk/instelling (met de status: Niet in loondienst/ Vrijgevestigd) dan acht de zorgverzekeraar u als een tekenbevoegde namens deze onderneming. Het gaat hier dan ook om een contract of vragenlijst welke is gestuurd naar uw zorgverleners AGB-code, en niet die van de praktijk waar u werkzaam bent. Dit is een veel voorkomend misverstand.
Indien u beschikt over een eigen praktijk AGB-code dan adviseren wij u om langs die weg toegang te verkrijgen via het Zorginkoopportaal.
Hebt u dit niet dan adviseren wij om deze zo snel mogelijk aan te vragen bij AGBcode.nl.
Daarna sluit u uw nieuwe praktijkcode aan bij VECOZO om zo langs die weg ook de autorisaties te ontvangen voor het Zorginkoopportaal. Dat kan via het:

Aanvraagformulier Zorginkoopportaal. 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule