Waarom ontvang ik een foutmelding wanneer ik wil inloggen op een module van het Zorginkoopportaal?

Antwoord

Mogelijk heeft uw certificaat niet de juiste autorisatie(s) voor deze module. De contactpersoon van uw praktijk of instelling kan een nieuwe aanvraag indienen via onze website.

Aanvraagformulier Zorginkoopportaal.

 

Indien u wel de juiste autorisaties hebt is het van belang om te controleren of u inlogt in de browser waarin het certificaat is geïnstalleerd. Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina. 

Certificaten

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule