Wie is de contactpersoon van mijn organisatie voor VECOZO?

Antwoord

Log in met uw persoonlijk certificaat en klik rechtsboven in de navigatiebalk op het gebruikersnummer onder uw certificaatnaam. U klikt daarna op de knop "Mijn Gegevens" Op het volgende scherm ziet u de gegevens van de actuele contactpersoon.

ZP CP

Het komt voor dat zorgverzekeraars aangeven dat er geen contactpersoon bekend is voor het Zorginkoopportaal. Zij bedoelen hiermee dat er geen gebruiker bekend is. De oorzaak hiervan is dat men specifieke autorisaties mist binnen het Zorginkoopportaal, denk aan het accepteren van contracten, of het goedkeuren van Onderhandelingen. Dit is dus een andere betekenis dan de VECOZO Contactpersoon.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule