Kunnen aangeleverde gegevens in de nalevingsmodule verwijderd worden?

Antwoord

Het is niet mogelijk om aangeleverde data te verwijderen. Het is wel mogelijk dat de betreffende periode door de zorgverzekeraar wordt opengezet, zodat nieuwe gegevens aangeleverd kunnen worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Contactgegevens zorgverzekeraars

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule