Waar bestaat de legenda uit?

Antwoord

De legenda komt op meerdere plekken voor binnen de Nalevingsmodule. Dit geeft u snel inzicht in de laatste stand van zaken per aanleververzoek.

Dashboard 2.png

Indien bij een aanleververzoek het icoontje Groene vink.pngstaat vermeld, dan dient u binnen de aanlevertermijn de gegevens aan te leveren.

Indien u bij Grijs streepje.pngof Rood kruis.pngtoch denkt nog gegevens aan te moeten leveren, neemt u dan contact op met de betreffende zorgverzekeraar. In het geval het gaat om een aanlevering van productiecijfers over het jaar 2014 en/of 2015, is het mogelijk dat u zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar, (opnieuw) gegevens kunt aanleveren.

De gegevens van de zorgverzekeraar treft u achter de volgende button:  Contactgegevens.png

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule