DBC

Waar is het DBC-Filter voor en wat kan ik daarmee?

Rechtsboven in het scherm, in het kader 'Onderhandeling', vindt u het DBC-filter (alleen in een MSZ-onderhandeling) en de actieknoppen Voorstellen, Accorderen, Stopzetten, Weigeren en Herstarten.

Met het DBC-filter kunt u verschillende groepen zorgproducten uit het voorstel filteren (bijvoorbeeld verzekerde of onverzekerde zorg) om deze apart te analyseren of te bewerken. De ingestelde filterwaarde wordt over de hele onderhandeling heen (alle tabbladen en alle niveaus) toegepast. Om alle zorgproducten weer te tonen selecteert u de waarde ‘Geen (toon alles)’.

DBC Filter

Wat kan ik onder de menuknop "Zoeken"?

Via de zoekfunctionaliteit kunt u met behulp van diverse parameters zoeken naar specifieke producten in een contract. Onder de menu-optie ‘Zoeken’ kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

1. DBC’s zoeken in contracten tot 2012

2. DBC’s zoeken in contracten vanaf 2012 tot 2015

3. DBC’s zoeken in contracten vanaf 2015

ohm-dbc-zoeken.png

 

Scherm DBC's

Het scherm 'DBC's zoeken in contracten vanaf 2012' is gesplitst in twee onderdelen, 'Parameters' en 'Presentatie':

ohm-dbc-zoeken1.png

Parameters:

Binnen het kader ‘parameters’ kunt u de diverse zoekcriteria instellen. Het is in de contracten vanaf 01-01-2012 ook mogelijk om te zoeken op omschrijving. Wanneer u bij de omschrijving bijvoorbeeld "staar" invult, dan verschijnt onderstaand scherm:

ohm-dbc-zoeken2.png

Op dit resultaatscherm kunt u de gewenste DOT declaratie- en/of zorgproductcodes selecteren. Vink deze coderingen aan en klik op de knop 'OK', de selectie wordt nu voorgevuld in het kader ‘Parameters’.

Presentatie:

Binnen het kader ‘Presentatie’ kunt u aangeven welke informatie u van de gezochte prestaties wilt zien. Het resultaat dat op het scherm wordt getoond kunt u via de knop 'Exporteer als XLSX' exporteren naar Excel.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule