Hoe kan ik een onderhandeling bewerken?

Antwoord

Direct na het starten van een nieuwe onderhandeling of nadat een lopende onderhandeling (mits in Wijzigen-modus) is geopend kan men de onderhandeling bewerken en aanpassingen op de huidige versie aanbrengen. U komt dan op het overzichtsscherm van de onderhandeling.

Dit voorbeeldscherm is het basisscherm voor het bewerken van de onderhandeling:

Onderhandeling bewerken

Bovenaan het scherm zijn altijd beide onderhandelingspartijen zoals gekozen bij de start van de onderhandeling terug te vinden, net als de periode en (eventueel) de gekozen uitgangspositie. Die laatste is alleen zichtbaar voor de startende partij, door op 'Uitgangspositie' te klikken. Deze informatie op dit tabblad is niet meer aan te passen, afgezien van de periode: die kan eventueel ingekort worden.

Ik kan in een onderhandeling geen wijzigingen aanbrengen, hoe komt dat?

Antwoord

Het is mogelijk dat de betreffende lopende onderhandeling op dit moment bij de andere partij ligt en de modus “Bekijken” heeft. Dit ziet u terug in de laatste kolom zoals hieronder aangegeven:

Onderhandelen4

Indien de onderhandeling in de modus “Wijzigen” staat, kan de onderhandeling wel bewerkt worden.

Indien een lopende onderhandeling in de modus Bekijken staat kan deze wel bekeken worden, maar kunnen geen wijzigingen op het contract aangebracht worden. Het voorstel ligt immers bij uw tegenpartij voor bewerking. Deze is weer aan te passen nadat de tegenpartij heeft gereageerd middels een tegenvoorstel. Indien de onderhandeling in de modus Wijzigen staat kan de onderhandeling wel bewerkt worden.

 

Wijkverpleging (VenV) en MSZ DG&SF

U kunt de onderhandeling wijzigen door het sjabloon te wijzigen. Na deze wijziging kunt u het sjabloon opnieuw importeren en worden de gegevens in de onderhandeling aangepast.

Wanneer de onderhandeling bij de tegenpartij ligt dan kunt u deze niet wijzigen. U kan een onderhandeling enkel wijzigen als de onderhandeling terug bij u is.

Is de onderhandeling al afgerond? Dan kunt u de onderhandeling alleen wijzigen door een wijzigingsvoorstel in te dienen.

Nadat u op 'Wijzigingsvoorstel' hebt geklikt, wordt er nog gevraagd of dit zeker weet. Hierna kunt u 'Wijzigingsvoorstel aanmaken' klikken.

Nadat het gewijzigde sjabloon is geïmporteerd kunt u deze voorstellen door op 'Voorstellen' te klikken. Er volgt nu een melding waarin wordt benadrukt dat deze nieuwe onderhandeling de bestaande prijslijst vervangt, wanneer beide partijen akkoord hebben gegeven op de nieuwe onderhandeling. Nadat u hier akkoord hebt gegeven kan de nieuwe onderhandeling voorgesteld worden. Het wijzigingsvoorstel wordt dan opnieuw aangeboden als een geheel nieuwe onderhandeling.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule