Ik krijg een foutmelding in de onderhandelmodule. Hoe kan dit?

Antwoord

Binnen de onderhandelmodule en de onderhandelingen kunnen verschillende foutmeldingen voorkomen. Hieronder ziet u de meest voorkomende foutmeldingen. Mocht dit geen oplossing bieden dan vragen wij u om telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Support & Administratie.

Mogelijke validatiefouten op tabblad validatie in de Onderhandelmodule Wijkverpleging (VenV) en MSZ DG&SF

Boven max-max tarief:  Het tarief dient aangepast te worden naar het maximale tarief dat in de foutmelding wordt aangegeven.

Combi dubbel: Dezelfde declaratiecode en zorgproduct komt vaker dan 1 keer voor in de prijslijst.

Negatief tarief: Een tarief is ingevoerd met een ‘-‘teken.

DG&SF Geldigheidsperiode van het ZI-nummer: Een tarief moet een onderliggend prestatietarief hebben voor de gehele tariefafspraak periode.

DG&SF Overschrijding NZa tarief: Het tarief dient aangepast te worden naar het NZa tarief.

Validatiefouten niet opgelost

Wanneer niet alle validatiefouten zijn opgelost, en het sjabloon wordt toch geïmporteerd, dan ontstaat onderstaande foutmelding. Deze foutmelding kan ook optreden wanneer het sjabloon, na aanpassing, niet is opgeslagen door de gebruiker. Bij het opslaan van het sjabloon (bijvoorbeeld op het bureaublad) worden de formules in Excel herberekend waarna de fout niet optreedt.

Onderhandelenfouten1.png

Verkeerd bestand

Wanneer een verkeerd sjabloon is gekozen, bijvoorbeeld van een andere zorgsoort, of een ander Excelbestand, dan verschijnt ook een foutmelding bij het importeren.

Onderhandelenfouten3.png

Verkeerde versie sjabloon

Wanneer een MSZ sjabloon gebruikt wordt, dat niet met de gekozen periode overeen komt, dan verschijnt een foutmelding. De foutmelding geeft aan wat de juiste versie is voor de onderhandeling.

Onderhandelenfouten2.png

Foutmelding "Input string was not in a correct format"

Deze melding wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een foutieve opmaak van cellen in het tabblad ‘prijslijst’ van het sjabloon. U kunt in dit geval het beste een leeg sjabloon downloaden en vervolgens de data uit het oude sjabloon kopiëren en als waarde plakken op het tabblad ‘Prijslijst’ in het nieuwe sjabloon.

Onderhandelenfouten4.png

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule